Przejdź do treści

PÓŁNOC kontynuuje rozwój sieci franchisingowej

Pięć nowych placówek Sieci Biur Nieruchomości PÓŁNOC uruchomiło swoją działalność od początku stycznia 2010. Nowe biura zlokalizowane są w Myślenicach, Żorach, Proszowicach i Olkuszu. Powstała także druga placówka w Łodzi. Obecnie w sieci działa już 25 biur pośrednictwa nieruchomości. Do końca roku planowane są dalsze otwarcia. 

PÓŁNOC Nieruchomości S.A. zakłada rozbudowę sieci franchisingowej do 30 placówek na koniec 2010 roku, a na koniec 2011 nawet do 40 placówek. To część strategii spółki, która obok wzrostu ilości biur nieruchomości działających w ramach sieci franchisingowej, przewiduje także wzrost inwestycji w nieruchomości nabywanych w celu dalszej sprzedaży, rozwój Sieci Zarządzania Nieruchomościami PROPECTOR w spółce zależnej oraz konsolidację rozdrobnionego rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Kolejnych 7 placówek sieci PÓŁNOC powstanie do końca roku w miastach zlokalizowanych między innymi na Górnym i Dolnym Śląsku, Podlasiu, na Warmii i Mazurach. Pozwoli to, zgodnie z prognozą, osiągnąć planowaną ilość 30 placówek działających w ramach sieci.

„Cieszy fakt, iż coraz więcej partnerów już działających pod marką PÓŁNOC otwiera kolejne placówki, rozwijając tym samym własne firmy.  Jest to potwierdzenie wysokiej efektywności modelu funkcjonowania placówek franchisingowych przyjętego przez Sieć Biur Nieruchomości PÓŁNOC” – mówi Piotr Sumara Prezes Zarządu PÓŁNOC Nieruchomości S.A.

Już dziś można powiedzieć, że prognozowane wyniki na koniec bieżącego roku dla Spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. zostaną osiągnięte. Warto przypomnieć, że zysk netto Spółki na koniec IIQ’10 osiągnął poziom 400 836 PLN. Natomiast prognoza do końca 2010 roku przewiduje przychody na poziomie 5.150 tys. PLN, co oznacza wzrost o 55,6% wobec przychodów z 2009 r. Na poziomie wyniku netto prognoza zakłada wypracowanie 520 tys. PLN zysku wobec 508,7 tys. PLN straty w ubiegłym roku.

Spółka zauważając sygnały poprawy sytuacji na rynku nieruchomości, planuje zwiększenie zespołu operacyjnego oddziału własnego Biura Nieruchomości PÓŁNOC w Krakowie do około 40 0sób. Oznacza to wzrost zespołu o przeszło 100% co znacznie powinno wpłynąć na wyniki Spółki w 2011 roku.

źródło/autor: PÓŁNOC Nieruchomości