Uruchomienie serwisu TwójPolityk.pl

We wrześniu 2010 roku uruchomiony został serwis Twójpolityk.pl, gdzie politycy i kandydaci w wyborach mogą zaprezentować siebie i swoje idee, a wyborcy poznać obecnych i przyszłych rządzących.

Serwis twojpolityk.pl został stworzony w celu ulepszenia komunikacji polityków z wyborcami. Na stronie można założyć dwa rodzaje kont: przeznaczone dla polityków i kandydatów w wyborach oraz dla zwykłych użytkowników.

Osoby kandydujące w wyborach oraz pełniące funkcje publiczne mogą za pośrednictwem serwisu Twójpolityk.pl stworzyć swój profil – stronę www z indywidualnym adresem imię.nazwisko.twojpolityk.pl (np. jan.golonka.twojpolityk.pl), na której mogą udostępniać informacje dotyczące wykształcenia, dokonań zawodowych, ale także ulubionej książki czy uprawianego sportu. Pozwala to politykom na zaprezentowanie nie tylko tego jak pracują, ale także przedstawić ich jako zwykłych ludzi. Politycy mogą również kontaktować się z innymi zarejestrowanymi użytkownikami poprzez system wewnętrznej poczty email. Korzystanie z kont przeznaczonych dla polityków i kandydatów wymaga opłacenia abonamentu rocznego. Przez czternaście dni od daty rejestracji użytkownik ma dostęp do bezpłatnej wersji próbnej.

Oglądanie zamieszczonej przez użytkowników – polityków treści nie wymaga rejestracji. Możliwość zgłaszania politykom swoich pomysłów, problemów wymaga założenia konta przeznaczonego dla wyborców, które jest kontem darmowym. Dodatkowo zarejestrowani użytkownicy mogą wysyłać do polityków wiadomości prywatne oraz tworzyć grupy sympatyków.. System wyszukiwania pozwala na odnalezienie polityka według imienia i nazwiska, sprawowanej funkcji oraz okręgu który reprezentuje.

Twórcy serwisu postanowili jak najbardziej usprawnić komunikację między politykami a wyborcami. W tym celu stworzona została tak zwana „tablica ważnych spraw”. Użytkownicy – wyborcy mogą umieszczać na tablicy wątki dotyczące pomysłów, problemów z którymi chcieliby się zwrócić do polityków. Po określeniu tematyki sprawy i lokalizacji dana informacja pojawia się również na profilu odpowiedniego polityka. Dzięki temu można śledzić losy każdego wątku z tablicy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu