Trojan Zeus atakuje telefony komórkowe

Fortinet, światowy lider rynku zintegrowanych systemów zarządzania zagrożeniami – Unified Threat Management (UTM) ujawnił, że trojan Zeus, dobrze znany z ataków skierowanych na użytkowników komputerów w celu defraudacji dokonywanych przez nich operacji bankowych, rozprzestrzenia się teraz za pośrednictwem telefonów komórkowych. Nowa wersja trojana została nazwana „Zitmo” lub „Zeus In The Mobile”.

Powszechną praktyką jest, że niektóre banki wysyłają swoim klientom SMS-y, aby potwierdzić ich tożsamość w trakcie przeprowadzania transakcji internetowych (w uzupełnieniu do loginu, hasła, kodu klienta itp.). Kiedy klient rozpoczyna transakcję internetową (dokonywaną za pośrednictwem strony WWW banku), kod uwierzytelniający jest automatycznie wysyłany przez SMS-a bezpośrednio na telefon komórkowy klienta. Aby potwierdzić transakcję, klient musi wprowadzić otrzymany kod w formularzu internetowym na stronie WWW. Przenikając do telefonu komórkowego ofiary, Zitmo przechwytuje SMS-y wysyłane z banku, aby następnie potwierdzać transakcje internetowe zainicjowane na komputerze ofiary przez Trojana Zeus, bez wiedzy właściciela rachunku bankowego.

Axelle Apvrille, starszy analityk i specjalista ds. badań zagrożeń mobilnych w laboratoriach FortiGuard opisuje na swoim blogu przebieg ataku. Apvrille wyjaśnia w jaki sposób Zeus:

  • przechwytuje login i hasło dostępu do systemu bankowości elektronicznej z poziomu komputera ofiary,
  • zdobywa numer telefonu komórkowego ofiary instalując złośliwy formularz w przeglądarce ofiary,
  • wysyła SMS-a z linkiem do „certyfikatu” niezbędnego do zainstalowania. Pobrany pakiet zawiera Zimto, czyli mobilną wersję trojana Zeus.

Po zakończeniu instalacji przez ofiarę, cyberprzestępcy, którzy kontrolują działanie trojana Zeus, mają możliwość inicjowania transakcji z poziomu rachunku bankowego ofiary i potwierdzania ich przechwytując SMS-y wysyłane przez bank na jej telefon komórkowy.

Więcej o wirusie Zitmo można przeczytać na blogu FortiGuard:

http://blog.fortinet.com/zeus-in-the-mobile-zitmo-online-bankings-two-factor-authentication-defeated/

http://blog.fortinet.com/zitmo-follow-up-from-spyware-to-malware/

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu