System klasy NMS w ofercie Passusa

Firma Passus wprowadziła do oferty pakiet Fluke Networks OptiView Management Suite. To jedyne w skali całej branży rozwiązanie dla inżynierów sieciowych i menedżerów, które oferuje pełny widok sieci poprzez połączenie funkcji monitorowania z mechanizmem szczegółowych analiz w czasie rzeczywistym.

Przystosowano je do potrzeb zarządzania wydajnością i rozwiązywania problemów. Pozwala personelowi zajmującemu się siecią usprawnić pracę z zakresu monitorowania, analizy i rozwiązywania problemów sieciowych.

Pakiet OptiView Management Suite to połączenie kompleksowych i najlepszych w swojej klasie rozwiązań firmy Fluke Networks. W skład pakietu wchodzą aplikacje pozwalające generować widoki makro, zdalne oraz widoku z dowolnego punktu w sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Połączenie wszystkich widoków w obrębie jednego rozwiązania zapewnia personelowi sieciowemu możliwość uzyskania pełnego widoku stanu sieci, aby szybciej wykrywać przyczyny problemów lub optymalizować wydajność sieci.

Widoki makro najważniejszych urządzeń, łączy i aplikacji są udostępniane przez wydajne narzędzie do badań i analiz OptiView Management Appliance, oprogramowanie do monitorowania, badania trendów długoterminowych i raportowania w sieci WWW OptiView Reporter oraz OptiView NetFlow Tracker, oprogramowanie umożliwiające podgląd przepływów z routerów do poszczególnych lokalizacji.

Możliwość widoku z dowolnego punktu w sieci przewodowej lub bezprzewodowej zapewnia przenośne narzędzie OptiView Portable Network Analyzer, które można przetransportować do miejsca wykonywania testów.

W celu udostępnienia widoków zdalnych, z perspektywy użytkowników końcowych, pakiet oferuje narzędzie NetAlly Application Advisor. Widok mikro na poziomie przesyłanych danych jest udostępniany przez narzędzia ClearSight Analyzer oraz Network Time Machine, dzięki którym użytkownicy mogą kontrolować zawartość pakietów i przeprowadzać szczegółowe analizy.

„Podstawową zaletą OptiView Management Suite jest możliwość dostosowania zawartości pakietu do codziennych zadań inżyniera sieci: monitorowania, analizowania i rozwiązywania problemów. Inżynierowie codziennie monitorują stan swojej sieci i kluczowych urządzeń oraz wykonują profilaktyczne czynności z zakresu zarządzania i sprawozdawczości” – mówi Marcin Biernot, Product Marketing Manager z firmy Passus. W przypadku wykrycia problemów inżynier sieci zajmuje się analizą: usiłuje wyizolować i usunąć problem, najpierw z własnego stanowiska, a potem, jeśli problem nadal istnieje, z takiego miejsca w sieci, w którym będzie to najskuteczniejsze. OptiView Management Suite to jedyne dostępne rozwiązanie, które zawiera narzędzia obsługujące wszystkie te czynności w postaci jednego pakietu:

  • OptiView Management Appliance z oprogramowaniem OptiView Reporter: monitorowanie, wykrywanie trendów i sprawozdawczość z zakresu działania sieci i aplikacji;
  • NetAlly Application Advisor: aktywna analiza i monitorowanie aplikacji oraz rozwiązywanie problemów z punktu widzenia użytkownika końcowego z wielu lokalizacji oraz sieci wirtualnych VLAN;
  • OptiView NetFlow: monitorowanie danych NetFlow i IPFIX w skali całego przedsiębiorstwa do potrzeb monitorowania sieci i rozwiązywania problemów z zakresu aplikacji;
  • Network Time Machine: Monitorowanie i analiza najistotniejszych łączy i aplikacji z funkcjami wstecznego badania śladów;
  • ClearSight Analyzer: Analiza pakietów zorientowana na aplikacje oraz rozwiązywanie problemów;
  • OptiView Portable Network Analyzer: Przenośne narzędzie rozwiązywania problemów i analiz z zakresu sieci i aplikacji w dowolnym punkcie sieci.

Więcej informacji o rozwiązaniu OMS dostępnych jest na stronie: http://networks.passus.pl/produkty/produktyflukenetworks/optiviewoms.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu