Przejdź do treści

Pierwsze na rynku lokaty walutowe z kapitalizacją dzienną w Alior Banku

Alior Bank jako pierwszy wprowadził 180-dniowe lokaty w EUR i USD z kapitalizacją dzienną. Minimalna kwota wymagana do otwarcia lokaty to odpowiednio 200 EUR lub 200 USD.

Oprocentowanie nominalne lokat wynosi 2% (EUR) i 1,9% (USD) w skali roku. W przypadku ulokowania kwoty, od której – na skutek obowiązujących przepisów w zakresie zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku – nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), oprocentowanie odpowiada stawce 2,48% (EUR) i 2,36% (USD) na lokacie tradycyjnej. Są to obecnie jedne z najwyższych stawek oprocentowania lokat walutowych dostępne na rynku. Maksymalne kwoty, dla których nie jest pobierany podatek Belki to 10 390 EUR i 14 500 USD (kwoty te podane są przy założeniu, że kurs walutowy w czasie trwania lokaty nie zmieni się o więcej niż 10%).

Lokatę można otworzyć bez posiadania rachunku – w dowolnym oddziale banku lub – jeśli klient posiada już konto walutowe – przez Internet lub telefonicznie.

Alior Bank oferuje także atrakcyjnie oprocentowane lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek w złotych. Lokata na 180 dni jest oprocentowana na 4% w skali roku, a dwuletni depozyt na 4,9%.

Z usług i produktów, oferowanych przez Alior Bank, skorzystało już ponad 620 tys. Klientów, w tym ponad 50 tys. firm.

Więcej informacji o ofercie lokat walutowych z kapitalizacją dzienną: http://www.aliorbank.pl/pl/klienci_indywidualni/lokaty