Badania Intela nad wyczuwaniem ludzkiego kroku pomogą seniorom uniknąć upadków

Tagi:

Intel, największy na świecie producent procesorów, prowadzi złożone badania z zakresu wyczuwania i monitorowania ludzkiego kroku. Badania te mają m.in. pomóc osobom starszym unikać bolesnych urazów powstałych w wyniku upadku.

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych jedna trzecia osób, które skończyły 65. rok życia przewraca się w wyniku braku zachowania stabilnej postawy podczas chodu. Upadki są zakwalifikowane do jednej z najczęstszych przyczyn urazów niezagrażających życiu i hospitalizacji w wyniku urazów mechanicznych. Chcąc pomóc w rozwoju technologii, niosącej lepszą jakość życia starszym osobom, firma Intel za pośrednictwem Centrum Badań Technologicznych na Rzecz Niezależnego Życia bada, jak bezprzewodowe czujniki podłączone do ubrania na nogach mogą przewidzieć prawdopodobieństwo poważnego upadku.

Prognozy są oparte na podstawie danych, dostarczanych przez czujniki ruchu analizujące sposób w jaki użytkownik porusza stopami podczas chodzenia. Dodatkowo prowadzi się pomiar ruchu mięśni oraz siły uderzenia stóp. Przykład takiego czujnika został zaprezentowany przez Justina Rattnera, wiceprezesa Intela i szefa Intel Labs podczas jego przemówienia na Intel Developer Forum.

Wyniki badań mają pomóc w znalezieniu rozwiązań technologicznych, które mogłyby w codziennym życiu ostrzegać starsze osoby przed grożącym im upadkiem lub wzywać pomoc, jeśli do niego dojdzie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu