Przejdź do treści

10. jubileuszowa edycja „Tak! Pomagam” – wolontariusze dla powodzian

Niesienie pomocy ofiarom powodzi to najważniejszy cel dziesiątej, jubileuszowej edycji programu wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam”. Wolontariusze Providenta, którzy od 1 października będą rywalizować o granty, mogą liczyć na dodatkowe punkty za projekty skierowane do osób i  instytucji najbardziej poszkodowanych przez powódź.

Dotychczasowy bilans programu „Tak! Pomagam!” to 211 projektów, przeprowadzonych przez ponad 900 wolontariuszy i zrealizowanych za blisko 750 tys. złotych.

Aby uzyskać fundusze na działania, wolontariusze Provident Polska do 15 października muszą wybrać organizację i opracować projekt wsparcia ze znaczącym udziałem własnym. Z uwagi na klęskę powodzi, która w tym roku kilkakrotnie nawiedzała różne regiony Polski, zakres projektów został dodatkowo poszerzony o inicjatywy pomocy powodzianom. Wszyscy wolontariusze, którzy chcą uczestniczyć w likwidacji skutków powodzi, mogą zgłosić swój projekt wybierając jedno z zalanych miejsc – lista gmin potrzebujących wsparcia, przygotowana przez Centrum Wolontariatu została zamieszczona na witrynie www.takpomagam.pl

„Skala zniszczeń tegorocznych powodzi jest ogromna, dlatego od miesięcy zachęcamy naszych wolontariuszy do włączenia się do akcji „Razem Powodzianom”. Z tego też powodu, zdecydowaliśmy się dedykować jubileuszową edycję „Tak! Pomagam” walce ze skutkami powodzi. Mamy już pierwsze sygnały, że nasi wolontariusze chcieliby zaangażować się w projekty na rzecz powodzian” – powiedziała Małgorzata Domaszewicz, koordynator programu „Tak! Pomagam”.

Przez najbliższe dwa tygodnie pracownicy i przedstawiciele firmy będą mogli zgłaszać swoje projekty społeczne. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.takpomagam.pl i przesłać go na adres wolontariat@provident.pl.

Na realizację 20 najlepszych, zostaną przekazane granty w wysokości po 3.000 zł, które zostaną przekazane do dyspozycji wolontariuszy. Najwyżej punktowane będą projekty wymagające znacznych nakładów pracy oraz angażujące jak największą liczbę wolontariuszy, w tym klientów firmy. Decyzja o przyznaniu grantów, zostanie ogłoszona 29 października br. Realizacja zwycięskich projektów odbędzie się między 1 listopada 2010 r. a 31 stycznia 2011 r.

Celem realizowanego nieprzerwanie od 2006 roku programu wolontariatu pracowniczego Provident Polska „Tak! Pomagam” jest wspieranie pracowników i przedstawicieli firmy w realizacji ich własnych inicjatyw wolontariackich. Dwa razy w roku firma zachęca pracowników do zgłaszania pomysłów na lokalne akcje społeczne, na które mogą otrzymać dofinansowanie. Założeniem realizowanego programu wolontariatu pracowniczego Provident Polska „Tak! Pomagam” jest również aktywizacja społeczności lokalnych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, a także pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Dotychczasowy bilans dziewięciu edycji to blisko 750 000 zł grantów, ponad 900 wolontariuszy i 211 zrealizowanych projektów w całej Polsce.

Partnerem programu Tak! Pomagam jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, organizacja wspierająca działania wolontariackie i wolontariuszy w Polsce. Od 2002, wraz z partnerami, realizuje program „Wolontariat Biznesu”.