Przejdź do treści

Fortuna Entertainment Group ogłasza zamiar sprzedaży akcji na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze

Fortuna Entertainment Group N.V. (Fortuna) – największa w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem obrotów grupa prowadząca zakłady wzajemne – zamierza przeprowadzić ofertę publiczną oraz wprowadzić akcje do obrotu na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze.

Potencjalna Oferta będzie realizowana zarówno w formie oferty publicznej – skierowanej do inwestorów w Polsce, Czechach, na Słowacji – jak i oferty prywatnej (private placement) dla inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza granicami Polski, Czech i Słowacji. Oferta powinna zostać zamknięta do końca 2010 roku.

„Planowane wejście na giełdę w kluczowych krajach, w których działa Fortuna jest ważnym rozdziałem w historii Grupy. Zaczynając jako lokalna firma, w ciągu ostatnich 10 lat staliśmy się międzynarodową grupą. Osiągnęliśmy pozycję głównego bukmachera w regionie, który wyznacza nowe trendy. Oferta akcji umożliwi pozyskanie środków na kolejne projekty, które wesprą nasz dalszy rozwój. Ponadto, nasi klienci – uczestnicy zakładów sportowych – będą mogli stać się akcjonariuszami Fortuny, co z pewnością dodatkowo wzmocni nasze długotrwałe relacje” – powiedział Jiří Bunda, prezes zarządu Fortuna Entertainment Group.

„Fortuna jest pionierem zakładów bukmacherskich w Czechach, a w Polsce – rozpoczynając działalność 14 lat temu – wyznaczyliśmy wysokie standardy w branży zakładów wzajemnych. Na Słowacji jako pierwsza firma zaoferowaliśmy zakłady na żywo, tzw. live betting. Teraz – znów w roli pionierów – będziemy pierwszym bukmacherem notowanym na giełdach w Polsce i Czechach. Dobrze jest być znowu w Fortunie i działać na rzecz akcjonariuszy przez dzielnie się moimi wyobrażeniami na temat, jaka jest Fortuna i jaką być powinna” – powiedział Michal Horáček, członek rady nadzorczej Fortuna Entertainment Group.

„Już 2 lata temu – kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z Fortuną – wiedziałem, że renoma tej firmy, imponujący rozwój oraz olbrzymi potencjał mogą zyskać uznanie na rynku kapitałowym. W Wielkiej Brytanii rynek gier i zakładów wzajemnych jest postrzegany jako ważny element sektora rozrywki, a akcje głównych operatorów są notowane na giełdzie w Londynie i wchodzą w skład indeksu FTSE 250. Bez wątpienia podobny trend będziemy obserwować w Europie Środkowej, gdzie zakłady bukmacherskie – oferowane zarówno w kolekturach, jak i on-line – zyskują coraz większą popularność. Fortuna Entertainment Group koncentruje się na przywództwie rynkowym w regionie i zamierza pełnić rolę znaczącego pracodawcy – działającego w rozwijającym się, regulowanym otoczeniu – a także przestrzegającego zasad społecznej odpowiedzialności biznesu” – dodał Wilf Walsh, wiceprezes zarządu Fortuna Entertainment Group, a także dyrektor niewykonawczy Gala Coral, trzeciego bukmachera na rynku brytyjskim.

Zarząd Fortuna Entertainment Group jest przekonany, że inwestycja w akcje spółki będzie interesująca dla inwestorów giełdowych zarówno ze względu na atrakcyjną politykę dywidendy (zakładającą wypłatę od 50 do 100% zysku netto), jak i z perspektywy wzrostu wartości Grupy, wynikającej z nowych inicjatyw, do których należą m.in.: wprowadzenie internetowych zakładów bukmacherskich w Polsce – co uzależnione jest od zmian w polskim prawie, rozwój FortunaWin – zagranicznej platformy internetowej, a także dalsze poszerzanie oferty produktów i usług Fortuny.

„Penta jest właścicielem Grupy Fortuna od pięciu lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych wspólnie z zarządem Grupy i wierzymy w dalszy rozwój organiczny firmy. Planowane wejście na giełdę stanowi potwierdzenie wiarygodności i ugruntowanej pozycji Fortuny jako lidera w Europie Centralnej. Debiut to również szansa dla innych inwestorów oraz klientów Fortuny, by uczestniczyć w jej sukcesach na rynku. Penta, będąca funduszem private equity, w wyniku oferty publicznej zmniejszy swoje zaangażowanie w Spółce, ale zachowamy znaczący pakiet akcji, pozwalający na dalszy udział w rozwoju firmy” – powiedział Jozef Janov, przewodniczący rady nadzorczej Fortuna Entertainment Group i przedstawiciel grupy inwestycyjnej Penta Investments – obecnie jedynego akcjonariusza Fortuny.

UniCredit Bank AG pełni funkcję globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu, przy współpracy z Erste Group Bank AG, występującym w roli współmenedżera Oferty. Menedżerem oferty detalicznej w Polsce jest UniCredit CAIB Poland S.A., natomiast Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. i Dom Maklerski Pekao S.A. wystąpią w roli autoryzowanych brokerów Oferty na terytorium Polski. Česká spořitelna, a. s., pełnić będzie funkcję menedżera oferty detalicznej w Czechach, z Brokerjet of Česká spořitelna, a. s. jako autoryzowanym brokerem w Czechach. Slovenská sporiteľňa, a. s. będzie menedżerem Oferty detalicznej na Słowacji.

Przed rozpoczęciem Oferty, konieczne będzie uzyskanie wymaganych rejestracji, zgód i notyfikacji wszystkich niezbędnych organów, w szczególności: Autoriteit Financiële Markten (AFM) – holenderskiego regulatora rynku kapitałowego, Narodowego Banku Czech (ČNB), polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Narodowego Banku Słowacji (NBS). Planowane wprowadzenie akcji do obrotu będzie wymagało zgody Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze.

źródło/autor: Fortuna Entertainment Group