ArcelorMittal Poland S.A. wyłącznym udziałowcem Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice

ArcelorMittal Poland S.A. zawarł porozumienie z Ministerstwem Skarbu Państwa oraz Towarzystwem Finansowym Silesia, na mocy którego firma nabyła dodatkowe 8,5% udziałów w spółce Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o.

ArcelorMittal Poland stał się tym samym posiadaczem całego pakietu udziałów – do tej pory obejmował ich 91,5%, pozostałe należały do Skarbu Państwa poprzez Towarzystwo Finansowe Silesia. Podpisana umowa przewiduje zakup udziałów przez samą Spółkę w celu umorzenia.

Koksownictwo jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju ArcelorMittal, tym bardziej, że nasza długofalowa strategia zakłada zwiększenie samowystarczalności firmy w zakresie dostaw surowców. Elementem jej realizacji jest zawarte właśnie porozumienie, na mocy którego staliśmy się wyłącznym udziałowcem największego producenta koksu w Europie. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w Zakłady Koksownice Zdzieszowice ok. 800 mln zł, w kolejnych latach zadbamy o ich dalszą modernizacją i rozwój – powiedział Sanjay Samaddar, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

ArcelorMittal, od początku swojej obecności w Polsce, znacząco wpłynął na oblicze polskiego przemysłu. Cieszymy się, że mamy takiego inwestora na polskim rynku. Wierzymy, że całościowe udziały, jakie firma obejmuje dziś w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice, przyczynią się do dalszego rozwoju tego obiektu, którym już dziś możemy się pochwalić w całej Europie – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy Zdzisław Gawlik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o. są największym producentem koksu w Polsce i w Europie, a także jednym z najnowocześniejszych zakładów branży koksowniczej na świecie. Tylko w 2009 roku w Zakładach wyprodukowano około 3,2 mln ton koksu, co stanowiło około 46% produkcji krajowej. Głównymi odbiorcami produktów ze Zdzieszowic są spółki wchodzące w skład Grupy ArcelorMittal.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu