ZUE SA: Wygrany przez konsorcjum przetarg na modernizację w obszarze LCS Ciechanów

  • by

Spółka ZUE S.A., jeden z czołowych podmiotów działających na polskim rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej oraz kolejowej, otrzymała zawiadomienie z PKP PLK o wyborze oferty konsorcjum firm, którego ZUE S.A. jest liderem, w przetargu na wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów. W skład konsorcjum, oprócz ZUE S.A., pełniącej rolę lidera konsorcjum, wchodzą PRK Kraków SA (Grupa ZUE), Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice SA oraz Swietelsky Baugesellschaft m.b. H. 

Projekt zrealizowany zostanie na odcinku Ciechanów – Mława. Wartość oferty wynosi 455,8 mln brutto (373,6 mln netto). 

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych umowa na wykonanie ww. zamówienia zostanie podpisana pod warunkiem niewniesienia środków zaskarżenia w terminie przewidzianym przepisami prawa, które następnie zostałoby uwzględnione przez właściwy organ.

W naszym portfelu zleceń na lata 2010-2012 znajdują się obecnie kontrakty o łącznej wartości ponad 610 mln zł. Cieszy nas informacja o wyborze naszej oferty w kolejnym, tak znaczącym projekcie jak modernizacja w obszarze LSC Ciechanów.” – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A..

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu