Ceramika Paradyż wspiera powodzian

Ceramika Paradyż aktywnie uczestniczy w odbudowie zniszczeń powstałych na skutek powodzi, które w ostatnich miesiącach nawiedziły Polskę. Firma przekazała już ponad 10 tys. m2 płytek ceramicznych, głównie szkołom i domom pomocy społecznej. Wkrótce wsparcie otrzymają kolejne placówki.

Ceramika Paradyż po raz kolejny niesie pomoc potrzebującym. Podczas swojej wieloletniej działalności pomogła już dziesiątkom instytucji takim jak Ogólnospołeczna Fundacja dla dzieci Bezdomnych BETLEJEMKA w Rostarzewie czy mieszkańcom Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Feliksowie. Tym razem Zarząd firmy zdecydował się wziąć udział w odbudowie zniszczonych szkół, domów pomocy społecznej oraz innych instytucji publicznych, które ucierpiały na skutek powodzi regularnie nawiedzających w tym roku południową Polskę.

Jak dotąd Ceramika Paradyż przekazała już niemal 11 tys. m2 płytek ceramicznych o łącznej wartości ponad 200 tys. złotych. Każdy metr kwadratowy produktów powodzianie otrzymali za symboliczną złotówkę. Firma zadbała również o darmowy transport dla potrzebujących mieszkańców zalanych terenów. Wsparcie Ceramiki Paradyż otrzymały województwa lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. Na wsparcie oczekuje obecnie pozostałe pięć placówek w Jaśle, Słupcu, Furmanach oraz Tarnobrzegu.

„Wiele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej tj. Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze oraz placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) poniosło straty z powodu klęsk żywiołowych, które w miesiącach maju i czerwcu 2010 r. wystąpiły na terenie województwa podkarpackiego. Skutki żywiołu spowodowały wiele szkód, dlatego każda forma udzielonego wsparcia była bardzo ważna. W akcję pomocy poszkodowanym aktywnie włączyła się Ceramika Paradyż, która udzieliła wsparcia w postaci płytek ceramicznych dla DPS, ŚDS, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz szkół i przedszkoli zniszczonych przez powódź na terenie powiatu jasielskiego i tarnobrzeskiego. Przekazane produkty pozwolił na remont tych obiektów w szybkim terminie. Pragnę złożyć na ręce Prezesa Ceramiki Paradyż Pana Piotra Tokarskiego serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc i wsparcie” – komentuje Pani Ewa Cwynar – Kawalec, Starszy Specjalista w Oddziale Nadzoru Pomocy Społecznej, Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu