Używany sprzęt elektroniczny – czy znamy obowiązujące przepisy?

Czy statystyczny Polak zdaje sobie sprawę, że wyrzucając do śmieci telefon komórkowy, suszarkę bądź mikser łamie prawo? Edukacja na temat zobowiązań spoczywających na użytkownikach elektronicznych sprzętów wydaje się być nadal niewystarczająca. Każdy posiadacz sprzętu elektronicznego ma pewne obowiązki dotyczące urządzeń, z których już nie korzysta. Niestety wiele osób wciąż nie ma pojęcia o ich istnieniu. W jaki sposób możemy zająć się używanymi sprzętami, aby postąpić zgodnie z przepisami oraz być ekologicznie odpowiedzialnym? Świadomy użytkownik powinien postąpić zgodnie z następującymi przepisami:

Według zawartych w niej zapisów, zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego wraz z innymi odpadami. Tego typu produkty powinny trafiać do specjalnych punktów, bądź zakładów zajmujących się recyklingiem lub wyspecjalizowanych firm, które skupują używane produkty elektroniczne oddając je do ponownego użytku. O miejscach zbiórki, skupu czy konsekwencjach nieoddania sprzętu jest obowiązany informować producent.

Należy mieć na uwadze, że sprzęt oddany w odpowiednie miejsce, w zależności od jego stanu może być przywrócony do ponownego użycia, odzysku lub poddany recyklingowi. O jego przydatności i stanie decydują firmy, zakłady zajmujące się tym procesem. Oprócz tych instytucji działają także firmy pośredniczące pomiędzy klientem, chcącym pozbyć się urządzenia a firmami przeprowadzającymi utylizację. To właśnie one decydują, który sprzęt może być jeszcze eksploatowany, a który stanowi odpad. Do takich firm należy Greenfone właściciel serwisu StaryTelefon.pl. Tutaj można sprzedać bądź oddać do recyklingu telefony komórkowe, z których już nie korzystamy.

Cały proces zamyka się w trzech prostych krokach a zastosowana procedura angażuje w jak najmniejszym stopniu klienta serwisu i jest całkowicie bezpłatna.

Wartość telefonu można w prosty i szybki sposób oszacować na stronie www.starytelefon.pl. W serwisie dostępna jest wycena ponad 2500 modeli. Po akceptacji proponowanej ceny i zarejestrowaniu na stronie, każdy klient otrzymuje kopertę bąbelkową z opłaconym znaczkiem w której przesyłany jest telefon.

Kolejną istotną kwestią jest weryfikacja stanu Twojego telefonu i tego, co możesz z nim zrobić – sprzedać czy przekazać do recyklingu. W zależności od jego kondycji StaryTelefon.pl daje możliwość skorzystania z obu wariantów.

Istotną kwestią dla potencjalnych klientów serwisu jest kwota, jaką mogą otrzymać za swój stary telefon. Ostateczna cena jest ustalana po przetestowaniu urządzenia i oszacowaniu ewentualnych kosztów jego naprawy lub odnowienia. Wartość używanych telefonów komórkowych kształtuje się bardzo różnie, w zależności od wieku i popularności marki danego urządzenia. Za niedziałający telefon można otrzymać do 80% wartości katalogowej sprzętu. Wszystkie opłaty, związane z wyceną oraz sprawdzeniem kondycji telefonu, leżą po stronie firmy.

Działalność serwisu StaryTelefon.pl prowadzona jest w oparciu o przepisy zgodne z „Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” z dnia 29 lipca 2005 r.

źródło/autor: StaryTelefon.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu