Liczba autoryzowanych partnerów Actina Solar rośnie

W dniach 16-17 września 2010 roku w Mszczonowie odbyło się spotkanie Autoryzowanych Partnerów Handlowych Actina Solar, podsumowujące rok funkcjonowania programu partnerskiego Actina Solar.

Podczas spotkania certyfikaty autoryzacyjne wręczono 47 nowym resellerom, a kolejnym 28 przyznano przedłużenie autoryzacji na kolejny rok. Obok serwerów Actina Solar programem partnerskim objęto także komputery PC funkcjonujące na rynku pod tą samą marką.

Wrześniowe spotkanie autoryzacyjne stanowiło w istocie podsumowanie roku funkcjonowania programu partnerskiego Actina Solar. Od wdrożenia programu w październiku 2009 roku liczba autoryzowanych partnerów sprzedających serwery Actina Solar wzrosła niemalże dwukrotnie. Obecnie w programie uczestniczy 75 Autoryzowanych Partnerów Handlowych Actina Solar, a – jak zapowiadają przedstawiciele ACTION – ich liczba będzie rosnąć.

Od października 2009 roku autoryzowani resellerzy zakupili ok. 500 serwerów Actina Solar o łącznej wartości przekraczającej 3,5 mln złotych netto.

„Prognozujemy, że za rok liczba autoryzowanych partnerów Actina Solar sięgnie 120. Chcielibyśmy także wprowadzić dwa poziomy partnerstwa: firmy, których kwartalny obrót przekroczy 10 tysięcy złotych netto otrzymają status partnera złotego, a tym, które przekroczą próg 7000 złotych netto przyznamy status partnera srebrnego” – mówi Marcin Bogusz, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zaawansowanych Technologii w firmie ACTION S.A.

Podczas spotkania Autoryzowanych Partnerów Handlowych Actina Solar poinformowano ponadto o włączeniu do programu partnerskiego całej kategorii komputerów PC marki Actina Solar.

Wrześniowe spotkanie autoryzowanych partnerów handlowych Actina Solar było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy resellerami, ale także do zdobycia rzetelnej wiedzy merytorycznej na temat rozwiązań oferowanych przez ACTION i partnerów firmy. Poza przedstawicielami największego polskiego producenta serwerów, wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z firm: Intel, Microsoft Sp. z o.o., Adaptec by PMC-Sierra Inc oraz actidata GmbH.

W trakcie dwudniowej imprezy autoryzacyjnej, poza dawką wiedzy merytorycznej, ACTION zaserwował swoim partnerom także sporo atrakcji. Wszyscy uczestnicy spotkania w Mszczonowie mogli wziąć udział w rozmaitych zajęciach integracyjnych, pokazie szermierki artystycznej oraz staropolskiej biesiadzie połączonej z degustacją miodów pitnych. Całości dopełnił występ gwiazdy wieczoru – zespołu Tuhaj-bej.

Program partnerski Actina Solar

Program partnerski Actina Solar opiera się na trzech filarach: funduszu pieniężnym, uldze logistycznej oraz wydłużeniu terminu płatności za serwer. Fundusz pieniężny składa się z trzech progów rozliczeń (1% dla obrotu <5tys netto w kwartale, 1,5% dla obrotu 5-10tys netto w kwartale, 2% dla obrotu >10tys netto w kwartale). Umożliwia on utożsamienie indywidualnych celów sprzedażowych resellerów ze strategicznymi celami firmy. Mający postać tzw. rabatu zwrotnego (back-rebate) fundusz pieniężny należy odróżnić od niezależnego od niego funduszu marketingowego. Ten ostatni polega na współfinansowaniu przez ACTION oddolnych inicjatyw promocyjnych partnera. Najciekawsze akcje dofinansowywane są nawet do 50%.

Ulga logistyczna dotyczy kwoty 30zł, będącej kosztem transportu, doliczanej w przypadku zamówienia o wartości nieprzekraczającej 3000zł.

Ponadto każdy uczestnik programu partnerskiego otrzymuje fakturę za serwer z terminem płatności dłuższym o 7 dni niż w przypadku resellerów nie objętych programem. Przywilej ten nie dotyczy partnerów ze statusem „gotówka”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu