Akademia Asesora

Najbardziej trafnym sposobem oceny kompetencji jest Assessment/ Development Center. Ocena potencjału zawodowego kandydata formułowana jest na podstawie obserwacji potencjalnego lub obecnego pracownika w trakcie wykonywania zadań zbliżonych do występujących w sytuacji pracy.

Jest ona dużo bardziej rzetelna niż dotychczas stosowane w selekcji i rekrutacji testy psychologiczne czy też rozmowa kwalifikacyjna. Przeprowadzenie procesu Assessment/ Development Centre pozwala uniknąć rozdźwięku pomiędzy deklarowanymi a rzeczywistymi umiejętnościami kandydata. Oprócz sytuacji selekcji metodologia Assessment/ Development Center wykorzystywana jest również wtedy, gdy celem pracodawcy jest określenie poziomu kompetencji wybranych pracowników, ich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju.

Wiele firm coraz częściej decyduje się na samodzielne przeprowadzanie takiego procesu. Akademia Asesora to półroczny cykl warsztatów dedykowany specjalistom i managerom HR zajmujących się rekrutacją i/lub rozwojem pracowników. Po ukończeniu całego warsztatu, który łączy teorię z praktyką obejmującą pełen zakres tematyczny dotyczący przygotowania i realizacji projektów Assessment/ Development Centre, uczestnik jest przygotowany do projektowania procesu i samodzielnego pełnienia roli asesora.

– Wiedziałam o co chodzi w AC i jakie są zalety tej metody, ale Akademia wyposażyła mnie w wiedzę praktyczną i merytoryczną, czego efektem było zaimplementowanie zdobytej przeze mnie wiedzy w swojej firmie. Przy pomocy konsultantów z firmy BIGRAM wdrożyliśmy Assessment Centre w firmie Siódemka S.A. jako jedno z narzędzi w procesie rekrutacji. Podczas zajęć w ramach Akademii Asesora miałam przyjemność współpracy z wybitnymi fachowcami, wiedza przekazywana była przez osoby, które nie są tylko teoretykami, ale – co dla mnie było najważniejsze- praktykami. Zajęcia prowadzone były w ciekawy sposób, profesjonalne materiały i praktyczne ćwiczenia w odniesieniu do realiów ze wszystkimi uczestnikami. Osobiście dostałam ogromny zastrzyk wiedzy z obszaru Assessemnt Centre. – Monika Machniewska, Kierownik Działu Rekrutacji i Szkoleń, Siódemka S.A.

Korzyści z udziału w Akademii Asesora:

  • Poznanie pełnej metodologii przygotowania i prowadzenia projektów Assessment/ Development Centre
  • Praktyczne przygotowanie się do wdrożenia projektów w organizacji
  • Pozyskanie wiedzy o krytycznych etapach wdrożenia projektów Assessment/ Development Centre i efektywnych sposobach radzenia sobie z nimi
  • Przygotowanie do wykonywania pracy asesora
  • 12 dni warsztatów z trenerami-praktykami, zajmującymi się na co dzień realizacją sesji Assessesment/ Development Centre
  • Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania i realizacji procesów Assessment/ Developmnet Centre z innymi Uczestnikami Akademii
  • Możliwość przygotowania i zaopiniowania materiałów do projektów Assessment/ Development Centre planowanych w organizacji w ramach prac domowych
  • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego teoretyczną i praktyczną znajomość metodologii procesów Assessment/ Development Centre

Rejestracja uczestników w III Edycji Akademii Asesora potrwa do 30 września 2010.

O Akademii Asesora dowiesz się więcej z www.bigram.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu