Unijne dotacje dla sektora MSP wciąż czekają

Tylko do końca września można jeszcze składać wnioski o przyznanie dotacji w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jednak firmy, które chcą uzyskać dofinansowanie na informatyzację wspólnych przedsięwzięć typu B2B, również mogą otrzymać dotację – w ramach działania 8.2. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2010.

Działanie 8.2 jest częścią PO IG realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zgodnie z opisem PARP, w ramach działania 8.2 dotacji podlegają innowacje techniczne (informatyczne) i organizacyjne, umożliwiające realizację procesów biznesowych przynajmniej trzech przedsiębiorstw, w formie elektronicznej. Wydaje się to proste. Wystarczy wprowadzić nowy system informatyczny lub udoskonalić stary i zatrudnić pracowników, którzy będą ten system obsługiwali. Trzeba jednak pamiętać, że dotacje przyznawane są w formie konkursu. Wiąże się z tym szereg kryteriów formalnych i merytorycznych –  proponowane rozwiązanie musi spełniać określone wymogi.

Ubiegając się o wniosek należy pamiętać o szeregu wymogów, które nakłada PARP. Jeżeli chodzi o wymogi formalne – jest ich zaledwie kilka i nie powinny stanowić zbyt dużego ograniczenia dla przedsiębiorców. Firma musi posiadać siedzibę na terytorium Polski oraz współpracować z dwoma innymi podmiotami na podstawie umów cywilno-prawnych. Czas realizacji zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy a wprowadzone rozwiązania muszą funkcjonować przez 3 lata od czasu zakończenia projektu. Trzeba też pamiętać, że projekt można rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie – realizowane wcześniej projekty nie podlegają refundacji.

Dofinansowanie w ramach działania 8.2 dotyczy wydatków kwalifikowanych, czyli tych, które przedsiębiorca ponosi z własnych środków. Uwzględnione w projekcie wydatki kwalifikowane muszą znajdować się na poziomie pomiędzy 20 tys. a 2 mln zł. Zgodnie z wymogami przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia 100% środków finansowych na realizację projektu, co musi zostać wykazane przy składaniu wniosku. Dofinansowanie będzie wypłacane po zakończeniu każdego z etapów. Warto podkreślić, że w ramach działania 8.2 przedsiębiorców nie ogranicza czas prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski mogą składać także te firmy, które istnieją na rynku dłużej niż rok – mówi Małgorzata Siwek, prezes Wellton Sp. z o.o.

Kwestia kryteriów merytorycznych nie jest już tak oczywista. Sformułowane w sposób ogólnikowy, pozostawiają sporo miejsca na interpretację dla przedsiębiorców, ale również oceniających projekty członków Komisji Konkursowej. Dlatego na każdym etapie planowania i opisywania projektu wnioskodawca powinien zadbać, aby nie pozostawić Komisji żadnych wątpliwości.  

Stosując się do wszystkich wymogów i kryteriów, nie można zapomnieć, że dotacja stwarza wyjątkową sposobność przeniesienia biznesu na wyższy poziom. Warto pomyśleć o wszystkich szansach które przy okazji dotacji możemy wykorzystać. Aby kompleksowo spojrzeć na potencjalne możliwości, pomocne może okazać się tzw. „myślenie procesowe”.

Proces biznesowy obejmuje wszystkie działania i czynniki, które służą osiągnięciu określonego celu. Stosując „podejście procesowe” można spojrzeć szerzej na prowadzoną działalność, traktując praktycznie wszystkie jej aspekty jako procesy. Dzięki temu możliwe jest znalezienie wielu płaszczyzn, które mogą być poddane innowacjom w ramach działania 8.2. Łatwiej również ocenić projekt z punktu widzenia poszczególnych kryteriów. Dodatkową korzyścią myślenia procesowego jest możliwość poprawienia jakości funkcjonowania firmy we wszystkich jej aspektach . Warto również przypomnieć, że podejście procesowe jest jednym z wymogów norm zarządzania ISO, które powszechnie obowiązują w Unii Europejskiej – mówi Małgorzata Siwek.

Myślenie procesowe może być czynnikiem, który umożliwi zgodność zgłaszanego projektu ze wszystkimi wymogami a w efekcie przyznanie dotacji. Pamiętając, że firma to zbiór powiązanych ze sobą procesów, przedsiębiorcy mogą stworzyć innowacyjny oraz kompleksowy projekt zmian. Dla wielu jest to niepowtarzalna szansa wyniesienia firmy na wyższy poziom biznesu, bez nadwyrężania portfela w pełnej kwocie.

źródło/autor: Wellton

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu