Rekordowe wyniki rekrutacji na Uczelni Łazarskiego

Pomimo trudnej sytuacji na rynku, wywołanej kryzysem gospodarczym, Uczelnia Łazarskiego zanotowała duży wzrost zainteresowania swoją ofertą edukacyjną. W rezultacie tegorocznej rekrutacji, w październiku naukę rozpocznie prawie 25% więcej studentów, niż w roku akademickim 2009/2010.

Wśród proponowanych przez Uczelnię kierunków, największym zainteresowaniem cieszyła się Administracja. Jednym z czynników, które skłoniły kandydatów do takiego wyboru, jest otrzymanie dofinansowania na poziomie ponad tysiąca złotych w skali semestru. Dzięki temu, opłata za naukę wynosi jedynie 1800 złotych za semestr, zarówno w przypadku studiów licencjackich, jak i magisterskich.

Tegoroczny sukces rekrutacyjny to przede wszystkim zasługa stale wzrastającej renomy Uczelni Łazarskiego. Studenci dostrzegają i doceniają nasze starania, aby przekazywana wiedza praktyczna przygotowała ich do wykonywania wybranego przez siebie w przyszłości zawodu. Gwarantujemy to m.in. dzięki starannie dobranej kadrze wykładowców, w skład której wchodzą uznani eksperci, zarówno z Polski, jak i z zagranicy – wyjaśnia Agata Jankowska, koordynator ds. projektów marketingowych Uczelni Łazarskiego.

Dodatkową zachętę dla kandydatów stanowiły również atrakcyjne zniżki oraz stypendia. W ramach konkursu „Granty Łazarskiego”, szczególnie uzdolnieni maturzyści mieli szansę zostać zwolnieni z opłat za naukę na wybranym kierunku. Taką samą nagrodę mogli otrzymać autorzy najciekawszego sloganu mającego promować Uczelnię.

Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej Uczelni Łazarskiego można uzyskać na stronie: www.lazarski.edu.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu