Emperia – nowa strategia Grupy

Wydzielenie trzech niezależnych dywizji biznesowych – dystrybucja, supermarkety i nieruchomości, upublicznienie dywizji dystrybucyjnej i detalicznej, prognozy finansowe oraz wyższa dywidenda. To podstawowe założenia nowej strategii zaprezentowanej przez Emperię Holding – jedną z największych polskich grup handlowych prowadzących dystrybucję oraz detaliczną sprzedaż artykułów FMCG. Dzięki niej wycena spółki osiągnie poziom odzwierciedlający jej faktyczną wartość, szacowaną przez zarząd na 2,1 do 2,3 mld zł.

Zgodnie z planami holdingu – Grupa Dystrybucyjna Tradis oraz Supermarkety Stokrotka osiągną pozycję lidera w segmentach, w których działają na rynku polskim. Wyodrębnienie trzech dywizji biznesowych zapewni Grupie pełną transparentność, ułatwi wycenę i podwyższy zdolność akwizycyjną.

Debiut Grupy Dystrybucyjnej Tradis na GPW w Warszawie możliwy jest już w czerwcu 2011 roku, a spółki Stokrotka w czerwcu 2013.

„Mamy obecnie trzy główne cele. Po pierwsze ochronę wartości inwestycji przed arbitrażem – czemu służyć będzie zaplanowany skup akcji własnych i podniesienie kapitału docelowego. Po drugie – umożliwienie naszym akcjonariuszom realizacji zysków z inwestycji w krótkim okresie – w tym celu zaplanowaliśmy głosowanie akcjonariuszy nad kolejną transzą buy-backu. Po trzecie – i najważniejsze – zależy nam na pełnej realizacji zysków z inwestycji w Emperię w średnim i długim okresie – czemu służyć będą upublicznienia poszczególnych dywizji i dalsze inwestycje w rozwój Grupy” – powiedział Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding.

Pierwszym krokiem Emperii w celu zaprezentowania rynkowi aktualnej, realnej wartości ekonomicznej Grupy były zgody Rady Nadzorczej na rozpoczęcie nabywania akcji własnych spółki – do 20% kapitału zakładowego, za łączną cenę nie przekraczającą wysokości utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego w kwocie 40 mln zł oraz na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez wyemitowanie do 755.758 nowych akcji bez prawa poboru.

Dodatkowo, na 13 października spółka zaplanowała WZA. W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dalszy skup akcji w celu umorzenia do 25% kapitału zakładowego i kwoty 500 mln zł. NWZA ma zdecydować także o podwyższeniu kapitału docelowego do 1.511.516 zł.

W kolejnym kroku Emperia zaprezentowała prognozy finansowe na lata 2010-2012 i powiadomiła o proponowanej zmianie polityki dywidendowej. Począwszy od podziału zysku netto za 2010 rok Zarząd planuje konsekwentnie rokrocznie rekomendować WZA wypłatę dywidendy na poziomie 40%, czyli znacznie wyższą niż dotychczas (20%). Dodatkowo, termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony na przełom czerwca i lipca.

Według szacunków spółki wielkość planowanej dywidendy na akcję (przy założeniu niezmienionej – w stosunku do obecnego stanu – ilości akcji) wyniesie za 2010 rok 2,37 zł, w 2011 już 3,56 zł, a w 2012 aż 4,56 zł.

Zarząd Emperia Holding S.A. ocenia, że zwiększenie wysokości wypłacanej dywidendy nie wpłynie na realizację zamierzonych działań inwestycyjnych Grupy.

Według prognoz, w 2010 roku spółka osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 6,00 mld złotych, czyli o 8,5% więcej niż w roku 2009. W latach kolejnych przychody rok do roku wzrosną o 18,3% (7,10 mld w 2011) i o 12,7% (8,00 mld w 2012). Deklarowany zysk netto za 2010 rok wyniesie 89 mln, co oznacza wzrost o 29% względem wyniku z roku 2009. Lata 2011 i 2012 przyniosą zwiększenie zysku netto – o 50% (do poziomu 134 mln zł w 2011) oraz o 28% (do poziomu 172 mln zł w 2012).

1 Artur Kawa, Emperia Holding, Grupa Dystrybucyjna Tradis, Lewiatan Kujawy, Stokrotka

Grupa Handlowa Emperia osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 2,83 mld zł, wyższe o 5,5% i zysk netto w wysokości 32,4 mln zł, wyższy o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W pierwszym półroczu 2010 roku realizowano plany konsolidacyjne Grupy Handlowej Emperia. Już 7 kwietnia zakończono proces nabycia 100% udziałów spółki Lewiatan Kujawy. Lewiatan Kujawy zarządza siecią 248 placówek detalicznych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. Jest to kolejna spółka z Polskiej Grupy Handlowej Lewiatan , jednej z największych sieci sklepów franczyzowych w Polsce.

Budowa Grupy Handlowej Emperia – akwizycje:

2010

 • Kwiecień – nabycie 50% udziałów Lewiatan Kujawy, zwiększenie zaangażowania w spółce do 100%

2009

 • Lipiec – uzyskanie 100% w Lewiatan Śląsk
 • Czerwiec – objęcie kontroli w Lewiatan Opole
 • Maj – uzyskanie 54,29 % udziałów w spółce Lewiatan Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 • Kwiecień – przyłączenie spółki Alfa – sieć trzech supermarketów z artykułami spożywczymi i przemysłowymi zlokalizowanych w Lublinie
 • Marzec – nabycie 100% udziałów w Ambra (kupił Tradis)
 • Luty- powołanie spółki Lewiatan Północ – ponad 150 sklepów franczyzowych o całkowitej powierzchni sprzedaży ok. 15 000 m2
 • Styczeń – nabycie 100%  udziałów w Centrum Sanok Sp. z o.o. (kupiła Stokrotka)

2008

 • Sierpień – sfinalizowanie transakcji nabycia udziałów w ZKiP „Lewiatan 94” Holding S.A. (uzyskanie kontroli)
 • Kwiecień – przyłączenie Lewiatan Orbita
 • Luty – przyłączenie Lewiatan Dolny Śląsk i Lewiatan Zachód

2007

 • Grudzień – przyłączenie Retail Services Poland – 27 placówek handlowych franczyzowych
 • Listopad – przejęcie udziałów w sieci sklepów Polka – 74 placówek handlowych działających na terenie woj. podlaskiego i świętokrzyskiego
 • Październik  – przyłączenie Euro Sklep S.A. – 265 placówek handlowych franczyzowych i własnych działających na terenie województwa śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego
 • Wrzesień – przyłączenie spółki Centrum – 13 placówek handlowych w województwie warmińsko-mazurskim przyłączenie sieci sklepów Maro-Markety – 18 placówek handlowych, zlokalizowanych w województwie wielkopolskim i opolskim
 • Lipiec – przyłączenie Społem Tychy – 36 placówek handlowych zlokalizowanych w województwie śląskim
 • Czerwiec – decyzje nabycia 100% akcji spółek dystrybucyjnych Sydo z siedzibą we Wrocławiu oraz Alpaga Xema z siedzibą w Poznaniu

2006

 • Przejęcie Grupy Kapitałowej BOS (56 oddziałów i 81 sklepów na terenie-wschodniej i północno zachodniej części Polski)

źródło/autor: Emperia

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu