Samorządy popierają telepracę

Ponad 40 instytucji – jednostek samorządowych z całego kraju oraz innych organizacji okołobiznesowych objęło patronatem honorowym usługę pt. „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach” realizowaną na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Inicjatywę pracy na odległość wspierają Izby Przemysłowo-Handlowe, Izby Gospodarcze, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miasta oraz Powiatowe Urzędy Pracy. Patronatu medialnego udzieliły redakcje miesięcznika Personel i Zarządzanie, tygodnika Przegląd oraz portale: ArchitekciKariery.pl, OsobyPrawne.pl. a także PIT.pl i VAT.pl. Pełna lista patronów dostępna jest na stronie www.telepraca.gov.pl

Celem usługi „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach” jest propagowanie idei pracy na odległość, jako korzystnego i efektywnego sposobu zatrudnienia w firmie. W ramach usługi na terenie całej Polski odbędzie się szereg szkoleń, realizowanych na podstawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II”. Beneficjentami będzie co najmniej 2000 właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Inicjatywę szkoleń oraz promocję zagadnień związanych z telepracą wspierać będzie ponad 40 instytucji, w tym organy władzy lokalnej i regionalnej, organizacje otoczenia biznesu oraz powiatowe urzędy pracy. Patronat medialny nad projektem objęły: Personel i Zarządzanie, Tygodnik Przegląd oraz portale: ArchitekciKariery.pl, OsobyPrawne.pl. a także PIT.pl i VAT.pl.

„Duże zainteresowanie usługą szkoleniową i chęć współpracy ze strony tak wielu partnerów potwierdza słuszność tego przedsięwzięcia. Mamy świadomość, że dzięki wsparciu patronów zwiększamy szansę dotarcia do beneficjentów zainteresowanych telepracą. Co więcej szkolenia zyskują prestiż i uznanie w oczach lokalnych przedsiębiorców. Instytucje deklarują pomoc w zakresie aktywizacji przedsiębiorców i promocji telepracy w regionach. Zachęcamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć” – mówi Marcin Opas, Prezes Zarządu FIRMA 2000, Zarządzający Usługą.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach zapraszamy na stronę www.telepraca.gov.pl. W serwisie dostępne są wszelkie informacje na temat przebiegu rekrutacji, a także aktualny kalendarz szkoleń i elektroniczny formularz zgłoszeń. Znaleźć tam można również pełny zakres tematyczny szkoleń oraz szczegółowe warunki uczestnictwa. Ponadto dodatkowych informacji udziela biuro projektu pod numerem: (22) 642 58 72 lub mailowo: telepraca@firma2000.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu