GDF SUEZ pierwszym zagranicznym animatorem rynku na Towarowej Giełdzie Energii

GDF SUEZ, jedna z największych firm handlujących energią w Europie, podpisała umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora rynku. Do jej zadań będzie należeć utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i sprzedaży dla instrumentów notowanych na Rynku Terminowym Towarowym TGE zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

„Ten krok jest częścią strategii GDF SUEZ, która zmierza do zwiększenia naszej obecności i skupienia naszej uwagi na rynkach energii Europy Środkowo i Płd. Wschodniej, gdzie chcemy wspierać rozwój rynków giełdowych i pozagiełdowych . Wnoszenie płynności na tych rynkach pozwala GDF SUEZ zmaksymalizować wartość naszych aktywów. Dodanie funkcji animatora rynku na TGE do naszych działań handlowych pozwala nam w pełni wykorzystać możliwości handlowe i zabezpieczeniowe na polskim rynku energii”. – powiedział Frank O. Brannvoll, Head of European Illiquid Power Markets (EIPM), Oil, FX & Commercial trading.

Towarowa Giełda Energii w pełni wspiera rozwój wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej – powiedział Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Dowodem na to są GDF Suez i Vatenfall – nasi pierwsi animatorzy rynku, mamy nadzieję że dzięki staraniom naszych uczestników, TGE wkrótce będzie należała do jednych z bardziej płynnych rynków europejskich.

Animator ma na celu utrzymanie płynności na rynku poprzez stałe składanie zleceń po obu stronach rynku. Efektem takiego działania jest zwiększenie płynności na Giełdzie oraz możliwość realizacji zleceń kupna i sprzedaży po cenach rynkowych jak również zarządzania ryzykiem portfela kontraktów na dostawy energii zgodnie z najlepszymi praktykami. Koncentracja rynku krajowegona jednym płynnym rynku giełdowym niewątpliwie. przybliży rynek polski do dobrze rozwiniętych rynków Europy zachodniej oraz dobrze wpłynie na dalszą standaryzację i integrację powstającego wspólnego europejskiego rynku energii .

Animator w zamian za wpływ na zwiększenie wolumenu zawieranych transakcji na animowanym rynku jest rozliczany według obniżonych opłat transakcyjnych oraz jest zwolniony z opłat rocznych należnych TGE.

Sierpień 2010 na rynkach energii organizowanych przez TGE był kolejnym rekordowym miesiącem. Wolumen obrotu energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 562 312 MWh i był wyższy od łącznego wolumenu w lipcu o 26,72%.Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) łaczny wolumen obrotów wyniósł 2 292 655 MWh. W stosunku do poprzedniego okresu, obroty na tym rynku wzrosły o 58,14%.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu