Emperia i ORLEN rozwijają współpracę

Tradis Sp z o.o. – należąca do Grupy Handlowej Emperia – rozwija współpracę z PKN ORLEN SA. Tradis od czerwca 2010 roku jest dostawcą słodyczy, napojów i piwa do ponad 1400 stacji benzynowych PKN ORLEN. Nowy zakres kooperacji dotyczyć może innych kategorii produktowych, a także udziału Tradis w projektach rozwoju sprzedaży ORLEN.

Zamówienia realizowane są przez 8 nowoczesnych Centrów Dystrybucji zlokalizowanych w: Stargardzie Szczecińskim, Poznaniu, Wrocławiu, Będzinie, Białymstoku, Lublinie, Błoniu i Gdańsku. Szacowana roczna sprzedaż z tego tytułu wynosi ponad 220 mln złotych.

W Polsce działa łącznie 6.700 stacji benzynowych, a 6.000 sklepów w tych placówkach generuje roczny obrót produktami FMCG na poziomie 2,5 mld zł, przyrastający rocznie o 5%.

„Spółka Tradis jest dla nas rzetelnym i wiarygodnym partnerem handlowym. Jest dystrybutorem spełniającym wszystkie wymagania w zakresie obsługi sieci sklepów typu „convenience”. Firma Tradis nie tylko będzie brała udział w postępowaniach wyboru dostawcy kolejnych kategorii, widzimy ją także jako partnera w planowanych przez nas projektach rozwoju sprzedaży” – mówi Piotr Sznigirewicz, dyrektor Biura Towarów Pozapaliwowych i Zarządzania Kategoriami PKN ORLEN SA.

Umowa z PKN ORLEN to przykład wykorzystania skali Tradisu do współpracy z dużymi podmiotami, prowadzącymi działalność detaliczną na terenie całego kraju. Ogromne znaczenie ma tu nowoczesny system elektronicznych zamówień, który Tradis wykorzystuje już od kilku lat oraz doświadczenie w obsłudze serwisowej, z dowozem do klienta. Taki sposób współpracy stanowi obecnie 80% działalności dystrybucyjnej Emperii.

„Nawiązanie współpracy nastąpiło na drodze postępowania przetargowego, w ramach którego oceniana była nie tylko oferta finansowa, ale także zdolność do obsługi tak dużej i rozproszonej sieci na wymaganym poziomie. Potwierdzeniem dobrze dokonanego wyboru było bardzo szybkie dopasowanie systemów informatycznych Tradis do wymagań ORLEN, rzetelne opracowanie optymalnego harmonogramu dostaw oraz wysoki poziom realizacji zamówień już od pierwszych dni współpracy” – dodaje Piotr Sznigirewicz.

Jednym z głównych celów procesu integracji systemu dystrybucji Emperii była możliwość sprawnej obsługi dużych, ogólnopolskich podmiotów. Spółka Tradis stała się gigantem polskiej dystrybucji dzięki wdrożeniu kompleksowego systemu informatycznego i operacyjnego oraz ujednoliceniu standardów obsługi. Tradis jest w stanie zapewnić najwyższe standardy obsługi, będąc liderem kosztowym i jakościowym dystrybucji w Polsce.

„Spółka Tradis od 2008 roku rozwijała zaplecze informatyczne i integrowała system dystrybucji, aby zaoferować swoim klientom najlepszy system dystrybucji w kraju. Efektem tych szeroko zakrojonych zmian jest nawiązanie współpracy z PKN ORLEN. To dowód naszych wysokich kompetencji, co daje podstawy do optymistycznych prognoz na przyszłość. Chcemy jak najmocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku. Przewidujemy dalszy rozwój świadczonych przez nas usług i nawiązywanie współpracy z kolejnymi, dużymi sieciami stacji benzynowych w Polsce” – mówi Jarosław Wawerski, prezes zarządu Tradis.

Grupa Handlowa Emperia osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 2,83 mld zł, wyższe o 5,5% i zysk netto w wysokości 32,4 mln zł, wyższy o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2010 roku realizowano plany konsolidacyjne Grupy Handlowej Emperia. Już 7 kwietnia zakończono proces nabycia 100% udziałów spółki Lewiatan Kujawy. Lewiatan Kujawy zarządza siecią 248 placówek detalicznych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. Jest to kolejna spółka z Polskiej Grupy Handlowej Lewiatan , jednej z największych sieci sklepów franczyzowych w Polsce.

W dniu 21 września 2010 roku Emperia powiadomiła o proponowanej zmianie polityki dywidendowej. Począwszy od podziału zysku netto za 2010 rok Zarząd planuje konsekwentnie rokrocznie rekomendować WZA wypłatę dywidendy na poziomie 40%, czyli znacznie wyższą niż dotychczas (20%). Dodatkowo, termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony na przełom czerwca i lipca.

W dniu 16 września Rada Nadzorcza Emperia Holding podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na rozpoczęcie nabywania akcji własnych spółki – do 20% kapitału zakładowego, za łączną cenę nie przekraczającą wysokości utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego w kwocie 40 mln zł. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Emperii wyraziła także zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez wyemitowanie do 755.758 nowych akcji bez prawa poboru. Rada Nadzorcza ustaliła też – zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki – minimalną cenę emisyjną akcji na poziomie 86 zł.

Ponadto, 13 października 2010 odbędzie się NWZA. W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dalszy skup akcji w celu umorzenia do 25% kapitału zakładowego i kwoty 500 mln zł. NWZA ma zdecydować także o podwyższeniu kapitału docelowego do 1.511.516 zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu