Przejdź do treści

Zarząd Serenity ma zgodę na emisję akcji

Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na wyemitowanie przez władze Serenity SA akcji serii I w ramach kapitału docelowego.

Nowe papiery Serenity zostaną zaoferowane w formie oferty prywatnej. Podczas emisji wyłączone zostanie prawo poboru. W opinii władz spółki podjęta uchwała jest kolejnym krokiem w dynamicznym rozwoju firmy.

„Zapowiadaliśmy, że w spółce pojawi się inwestor, który obejmie akcje po cenie 45 groszy za papier. Zgoda Rady Nadzorczej otwiera nam drogę do przeprowadzenia tej emisji, która zakończy się, zakładamy ciągu najbliższych dwóch – trzech tygodni” – mówi Piotr Nalepa, prezes Serenity.

Pozyskane w drodze emisji akcji środki wspomogą realizację strategicznych dla Spółki projektów. Obecnie Serenity przygotowuje się do budowy domu opieki nad osobami starszymi w Straszynie koło Gdańska. Firma jest również w przededniu otwarcia kolejnego ośrodka rehabilitacyjnego na terenie Trójmiasta.

„We wrześniu podpisaliśmy umowę ubezpieczycielem Ergo Hestia. Dzięki niej poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, którzy objęci są ubezpieczeniem OC Ergo Hestia mogą w prosty sposób skorzystać z możliwości bezgotówkowego rozliczania za usługi rehabilitacyjne w ośrodku w Gdańsku. To pierwsza tego typu umowa w Polsce, która pokazuje, że jesteśmy najbardziej innowacyjną spółką działającą w tej branży” dodaje Piotr Nalepa.