Przejdź do treści

Emperia – skup akcji i nowa emisja

Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. podjęła wczoraj dwie – istotne dla rozwoju Grupy – uchwały. Pierwszą upoważniła spółkę do skupu akcji własnych – do 20% kapitału zakładowego, za łączną cenę nie przekraczającą wysokości utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego w kwocie 40 mln zł. Drugą wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez wyemitowanie do 755.758 nowych akcji bez prawa poboru.

Rada Nadzorcza ustaliła, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, minimalną cenę  emisyjną akcji na poziomie 86 zł.

Ponadto, Zarząd Emperii powiadomił o zwołaniu NWZA na 13 października 2010. W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dalszy skup akcji w celu umorzenia do 25% kapitału zakładowego i kwoty 500 mln zł. NWZA ma zdecydować także o podwyższeniu kapitału docelowego do 1.511.516 zł.

„Naszym celem jest zdobycie finansowania przeznaczonego na rozwój Spółki, nabywanie akcji lub udziałów innych spółek oraz skrócenie procesu emisji akcji. W konsekwencji pozwoli to Emperii zwiększyć swoje zdolności operacyjne, umocnić pozycję jednego z czołowych przedsiębiorstw działających na rynku dystrybucji artykułów FMCG oraz zwiększać siłę zakupową i możliwości elastycznego reagowania na zapotrzebowanie rynku. Jak już deklarowaliśmy – wszystkie podejmowane przez nas działania zmierzają do podnoszenia wartości spółki” – powiedział Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding S.A.

Grupa Handlowa Emperia osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 2,83 mld zł, wyższe o 5,5% i zysk netto w wysokości 32,4 mln zł, wyższy o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2010 roku realizowano plany konsolidacyjne Grupy Handlowej Emperia. Już 7 kwietnia zakończono proces nabycia 100% udziałów spółki Lewiatan Kujawy. Lewiatan Kujawy zarządza siecią 248 placówek detalicznych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. Jest to kolejna spółka z Polskiej Grupy Handlowej Lewiatan , jednej z największych sieci sklepów franczyzowych w Polsce.