NWZ Bio Inventions uchwaliło nową emisję akcji z prawem poboru oraz warrantów subskrypcyjnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Inventions S.A., spółki dystrybucyjno – produkcyjnej działającej w branży biotechnologicznej notowanej na NewConnect – uchwaliło emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, z której Spółka planuje pozyskać około 1 mln złotych. Dzień ustalenia prawa poboru przypada na 11 października br. Dwa prawa poboru będą uprawniać do objęcia jednej akcji serii D.

Zapisy na akcje rozpoczną się 18 października i potrwają do 29 października br. Przydział akcji nastąpi 12 listopada br.

„Przeprowadzimy emisję z prawem poboru, ponieważ chcemy pokazać naszym dotychczasowym Inwestorom, iż zaufanie, którym do tej pory nas obdarowali będzie dla nich opłacalne. Środki z tej emisji chcemy przeznaczyć na produkcję surowców biotechnologicznych z przeznaczeniem dla kosmetologii i weterynarii oraz na rozwijanie posiadanych już produktów dla zwierząt. Pozwoli nam to na przyśpieszenie wprowadzenia kolejnych produktów do sprzedaży oraz poszerzenie kanałów promocji. Do tej pory spełniliśmy wszystkie składane Inwestorom obietnice. Wywiązujemy się także z terminów.” – mówi Janisław Muszyński, Prezes Zarządu Bio Inventions S.A.

Harmonogram emisji

ILOŚĆ AKCJI NOWEJ SERII D 5 500 000
CENA EMISYJNA 0,20 ZŁ
ILOŚĆ PRAW POBORU UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA 1 NOWEJ AKCJI 2
TERMIN OTWARCIA SUBSKRYPCJI 18 października 2010 r.
TERMIN ZAMKNIĘCIA SUBSKRYPCJI 29 października 2010 r.
DZIEŃ USTALENIA PRAWA POBORU 11 października 2010 r.
TERMIN PRZYDZIAŁU AKCJI 12 listopada 2010 r.

Program motywacyjny

Spółka uchwaliła także wprowadzenie „Programu motywacyjnego” dla członków zarządu, swoich pracowników oraz współpracowników. Program zaczął obowiązywać od 1 września br. i potrwa do końca września 2011 roku. W jego ramach członkowie zarządu, pracownicy oraz współpracownicy otrzymają Warranty subskrypcyjne serii A, które będą ich uprawniały do objęcia akcji serii E. Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji tej serii. Do obrotu ma zostać wprowadzonych nie więcej niż 1.100.000 akcji serii E. Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru.

„Wprowadzenie >Programu motywacyjnego< ma służyć przede wszystkim pracownikom Bio Inventions oraz jego Inwestorom. Chodzi o to, by ustabilizować poziom zatrudnienia, a jednocześnie budować wartość Spółki. Osoby pełniące funkcję w zarządzie, pozostające pracownikiem lub współpracownikiem firmy będą mogły się ubiegać o Warranty subskrypcyjne serii A. Z tym, że pracownicy oraz współpracownicy będą także musieli otrzymać rekomendację Zarządu. Chcemy wyróżnić te osoby, które rzeczywiście budują potencjał Spółki i czują się z nią związane.” – tłumaczy Janisław Muszyński, Prezes Zarządu Bio Inventions S.A.

Produkty w sprzedaży pilotażowej

Na początku września Bio Inventions wprowadziła do sprzedaży pilotażowej drugi ze swoich produktów VELVETYNĘ. Jest to środek weterynaryjny przeznaczony do pielęgnacji koni oraz zwierząt towarzyszących (tonik i maść). Odbiorcami pierwszej partii są podmioty z branży weterynaryjnej. Pierwszym produktem wprowadzonym do sprzedaży pilotażowej jeszcze w II kwartale br. był BIOCERVIN – homogenat komórkowy opracowany na bazie lizatu. Oba produkty wytwarzane są na licencji Stem Cells Spin sp. z o.o.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu