Blue Tax Group S.A.: Istotne zmiany w Akcjonariacie Spółki

15. września 2010 roku do znaczących Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. dołączyły: BIO-MED Investors S.A., która posiada 11,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. i Public Image Advisors S.A. posiadająca 8,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Obie transakcje mają związek ze zmianami strategii rozwoju Blue Tax Group S.A., które zostaną przedstawione inwestorom i akcjonariuszom do 15.października 2010r.

W wyniku pozaseryjnych transakcji nabycia akcji dnia 15.września 2010 roku do Spółki Blue Tax Group S.A. BIO-MED Investors S.A. posiada aktualnie 6 275 000 sztuk akcji (w tym 4 300 000 sztuk akcji uprzywilejowanych), co łącznie stanowi 8,91% udziału w kapitale zakładowym Blue Tax Group S.A. i 11,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, natomiast Public Image Advisors S.A. nabył pakiet 4 300 000 sztuk akcji uprzywilejowanych Spółki Blue Tax Group S.A., co stanowi 6,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 8,98% udziału w ogólnej liczbie głosów walnego zgromadzenia Spółki Blue Tax Group S.A.

„Zmiany w akcjonariacie Spółki związane ze zgłoszonymi dziś transakcjami mają związek z modyfikacją strategii rozwoju Spółki Blue Tax Group S.A. Będzie ona polegać na budowie silnej grupy doradczej świadczącej szeroki zakres usług konsultingowych dla przedsiębiorstw. Spółki będące akcjonariuszami Blue Tax Group S.A. będą rekomendowały wzajemnie swoje usługi oraz prowadziły skoordynowany proces sprzedaży usług – zwłaszcza, że usługi te są wobec siebie komplementarne. Szczegóły współpracy pomiędzy spółkami zostaną przedstawione na specjalnym spotkaniu dla inwestorów i prasy najpóźniej do 15.października br.” – mówi Mirosław Stanisławski, Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A.

Modyfikacja strategii rozwoju Spółki Blue Tax Group S.A. ma na celu zwiększenie przychodów generowanych przez Spółkę.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu