Pragma Inkaso wzmacnia swój wizerunek

Z początkiem września br. ruszyła kampania reklamowa firmy Pragma Inkaso, specjalizującej się w obrocie wierzytelnościami. Działania marketingowe Spółki będą prowadzone przez blisko dziewięć miesięcy w prasie finansowej i branżowej oraz na portalach tematycznych. Kampania skierowana jest do przedsiębiorców i ma na celu wzmocnienie wizerunku Spółki oraz podniesienie świadomości usług oferowanych przez Pragmę Inkaso.

Pragma Inkaso to jeden z liderów branży obrotu wierzytelnościami w segmencie B2B, od 2010 roku notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma systematycznie rozwija swoje kompetencje, dzięki czemu buduje coraz większe grono stałych klientów.

W ramach przyjętej strategii rozwoju, we wrześniu br. rozpoczęła się kampania reklamowa mająca na celu wzmocnienie wizerunku marki Pragma Inkaso w branży obrotu wierzytelnościami. Planowany okres trwania kampanii wyniesie około 9 miesięcy.

„Podjęte działania to jeden w etapów utwierdzania wizerunku naszej firmy jako solidnego partnera w biznesie. Zastosowaliśmy hasła reklamowe odnoszące się do prawdziwych doświadczeń oraz przeżyć naszych klientów. Wychodzimy naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku, oferując ściśle sprofilowane i szyte na miarę usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami. Prowadzimy politykę prokonsumencką, która w dłuższej perspektywie czasu powinna zaowocować rozbudową portfela naszych klientów” – mówi Danuta Czapeczko, Dyrektor Marketingu Pragma Inkaso.

Kampania reklamowa skierowana jest do przedsiębiorców, głównie z sektora MSP, którzy szukają odpowiednich narzędzi służących do zarządzania swoimi należnościami. Pragma Inkaso wykorzystuje do działań reklamowych media drukowane (tygodniki oraz miesięczniki finansowe i biznesowe), a także tematyczne portale internetowe. W wybranych serwisach zostaną umieszczone bannery oraz prowadzony będzie ściśle sprofilowany mailing. Za projekt kampanii oraz jej realizację jest odpowiedzialny dział marketingu Pragma Inkaso.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu