Kraków przystępuje do Koalicji „Dojrz@łość w sieci”

Miasto Kraków przystąpiło do Koalicji Na Rzecz Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”. Uroczyste podpisanie deklaracji o współpracy odbyło się w gmachu Urzędu Miasta. Inicjatorami Koalicji są: UPC Polska oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Poprzez współpracę i wymianę doświadczeń jej członkowie pragną aktywnie działać na rzecz wyrównywania szans w dostępie do nowych technologii, szczególnie w grupie osób powyżej 50 roku życia.

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta zaprezentowano deklarację programową Koalicji, jak również plan jej działania na najbliższy czas. Dr Dominik Batorski przedstawił zebranym gościom wyniki badań na temat wykluczenia cyfrowego w Polsce z uwzględnieniem Krakowa. Według danych, w Krakowie z Internetu korzysta 40% mieszkańców w wieku 50+ (średnia dla Polski to 21,6%), choć dostęp do niego posiada 56,6% (39,9% dla Polski). Aż 17,6% Krakowian w tej grupie wiekowej nie korzysta z Internetu pomimo posiadania łącza w domu. Wyniki te dowodzą, że podstawowym wyzwaniem jest stwarzanie warunków i możliwości do rozwoju kompetencji cyfrowych dojrzałych Polaków.

Trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie bez Internetu, komputera czy telefonu komórkowego. Dla wielu osób są to podstawowe narzędzia komunikacji, które wpływają też znacząco na zmiany w sposobie spędzania wolnego czasu, robienia zakupów czy korzystania z usług bankowych. Mimo to, ponad 10 milionów Polaków wciąż na co dzień nie posługuje się nimi. Są to przede wszystkim osoby powyżej 50-tego roku życia. Nabycie kompetencji w tym zakresie staje się więc warunkiem koniecznym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Osoby, które nie zdobędą takich umiejętności będą w znacznie większym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

„Cieszę się, że dziś Miasto Kraków przystępuje do projektu „Dojrz@łość w sieci”. Poprzez współpracę i wymianę doświadczeń pragniemy aktywnie działać na rzecz wyrównywania szans w dostępie do nowych technologii, szczególnie w grupie osób powyżej 50. roku życia. Myślę, że działania Koalicji przyczynią się do aktywizacji społecznej i zawodowej tej grupy wiekowej. Od 3 lat w Krakowie staramy się rozwijać działania na rzecz seniorów, głównym założeniem jest zintegrowanie instytucji pomagającym ludziom starszym. Miasto Kraków realizuje projekt społeczny „Kraków dla Seniora”, ukierunkowany na rozwój, integrację i aktywizację grupy seniorów w Krakowie, uwzględniając aspekty społeczne, gospodarcze i kulturowe. Projekt społeczny „Kraków dla Seniora” powstał w czerwcu 2008 r. Na stronach serwisu seniorzy mogą znaleźć m.in. informacje o zajęciach na krakowskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak również ofertę kursów komputerowych. Do tej pory w 6 edycjach zostało bezpłatnie przeszkolonych blisko 200 osób w zakresie podstawowej obsługi komputera, internetu, korzystania z poczty internetowej, wyszukiwarek itp. 8 lipca 2009 r. został uruchomiony miejski serwis internetowy pn. „Kraków dla Seniora”, który ma za zadanie dostarczać seniorom informacje o różnorodnych działaniach realizowanych dla nich na terenie Krakowa.” – Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.

„UPC Polska, jako firma zaangażowana społecznie, od wielu lat realizuje działania edukacyjne w ramach Akademii e-Seniora, ucząc osoby starsze korzystania z komputerów i Internetu. Skala wykluczenia cyfrowego jest jednak zbyt duża, aby radzić sobie z tym wyzwaniem w pojedynkę, dlatego powołaliśmy do życia Koalicję „Dojrz@łość w sieci”. Decyzja o dołączeniu do tej inicjatywy Miasta Krakowa to dobry przykład dla władz samorządowych innych miast. Aktywne działania na rzecz cyfrowego włączenia mieszkańców Krakowa z grupy 50+, ich aktywizacja społeczna i zawodowa będzie ogromną korzyścią dla wszystkich.” – Simon Boyd, prezes UPC Polska.

Współzałożycielami Koalicji „Dojrz@łość w sieci” są: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, F-Secure, IBM, Microsoft, Onet.pl, PKPP Lewiatan oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Działania Koalicji zostały objęte patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dziś do grona partnerów dołączył Kraków.

Koalicja koncentruje się na popularyzacji wiedzy na temat nowych technologii oraz podejmowaniu i wspieraniu inicjatyw, które przyczyniać się będą do ich popularyzacji wśród osób 50+. Jednym z kluczowych zadań koalicji jest także budowanie partnerstwa międzysektorowego na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym oraz inicjowanie debaty społecznej dotyczącej tego problemu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu