Komunikat dotyczący upadłości Biura Podróży SELECTOURS & TELEMAC Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna w dniu dzisiejszym otrzymało od Marszałka Województwa Mazowieckiego pełnomocnictwo, które uprawnia Signal Iduna do zbierania dokumentacji związanej z wpłatami zaliczek na zakup imprez turystycznych w biurze podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o.

W związku z tą wyjątkową sytuacją, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna uruchomiło specjalną infolinię turystyczną dla klientów biura podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o., która będzie czynna całą dobę. Wszelkie informacje dotyczące procedury zgłaszania roszczeń można uzyskać pod numerem telefonu +4822 50 56 508 lub na stronie internetowej www.signal-iduna.pl.

Na wezwanie Marszałka Województwa Mazowieckiego Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna jest zobowiązane do zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu do kraju klientów Selectours & Telemac Sp. z o.o.. Górna granica odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. to kwota 3 665 000,00 PLN.

Z powyższej kwoty w pierwszej kolejności zostaną opłacone koszty powrotu klientów do Polski. Jeżeli pozostała kwota będzie niewystarczająca na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez klientów, poszkodowani otrzymają kwoty obniżone proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy.

źródło/autor: Signal Iduna

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu