Wyniki ankiety dotyczącej Unified Communications pokazują nowe możliwości handlowe związane z konwergencją komunikacji stacjonarnej i mobilnej

Aastra, lider rynku zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych dla firm, przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej w całej Europie we współpracy z firmą doradczą Frost & Sullivan. W badaniu analizowano perspektywy, jakie mają przed sobą kanały dystrybucji na szybko rozwijającym się rynku UC.

Wyniki ankiety pokazują, że rozwiązania UC stwarzają dla partnerów handlowych znaczne możliwości sprzedażowe. Ponad 85 procent ankietowanych uważa, że zapewniana przez zunifikowaną komunikację oszczędność kosztów operacyjnych, a także zwiększona wydajność, to dla klientów ważne korzyści, dzięki czemu UC jest dla nich odpowiednim i atrakcyjnym rozwiązaniem.

Okazało się, że szanse stwarzane przez rozwiązania UC są równie atrakcyjne dla kanałów dystrybucji. Zdecydowana większość ankietowanych stwierdziła, że większa część ich klientów testuje obecnie rozwiązania UC, wdraża je lub ma takie plany w ciągu najbliższych trzech lat.

Oprócz odbywającego się cały czas procesu migracji do telefonii VoIP, respondenci postrzegają właśnie konwergencję telefonii stacjonarnej i mobilnej jako największą szansę sprzedażową tego roku. Warto podkreślić, że ponad 29 procent ankietowanych pytanych o preferowaną przez ich klientów ścieżkę migracji do rozwiązań UC wybrało inwestycje w już istniejące systemy, a tylko 10,7 procent wskazało rozwiązanie polegające na pełnym zastąpieniu wcześniejszych instalacji. To pokazuje, jak bardzo ważna dla dostawców UC i partnerów handlowych jest możliwość oferowania rozwiązań, które pozwalają na wykorzystanie i rozszerzanie wcześniejszych inwestycji klientów w IT i telefonię.

Jeśli przeanalizuje się zagadnienie UC z perspektywy rynków wertykalnych, można dojść do następujących wniosków: nowoczesne technologie od zawsze szybko trafiają do instytucji finansowych, ponieważ usprawniają procesy, co z kolei pomaga generować wyższe zyski. W związku z tym partnerzy handlowi uważają, że to właśnie sektor usług finansowych będzie wiódł prym pod względem zainteresowania wdrożeniami aplikacji UC – 24 procent ankietowanych wskazało go jako swój pierwszy wybór. Dostawcy sprzętu i usług telekomunikacyjnych, a także inni usługodawcy (m.in. sektor usług prawnych, rynek nieruchomości, doradztwa, księgowości, HR i innych) i sektor służby zdrowia również stwarzają znaczące możliwości uzyskania przychodów.

Dorota Oviedo, pracująca w firmie Frost & Sullivan jako analityk branżowy w grupie Unified Communication & Collaboration, w następujący sposób komentuje wnioski płynące z raportu: „Partnerzy handlowi są pozytywnie nastawieni do wpływu, jaki na ich firmy będą miały zmiany zachodzące w branży. Zaznaczają też, że są w stanie szybko przystosować się do nowych warunków. Gdy poproszono ankietowanych o wskazanie głównego wpływu, jaki zmiany mają na ich działalność, wymienili oni dywersyfikację oferty produktowej i usługowej (odpowiedź wskazana na pierwszym miejscu przez 15,4 procent i na trzecim miejscu przez 38,8 procent). Partnerzy handlowi uważają także, że fuzja telekomunikacji i IT pozwoli im wejść na nowe rynki i na rozwinięcie nowych relacji z klientami.”

Edin Hadzialic, dyrektor centrum kompetencyjnego Aastra specjalizującego się w tematyce FMC, dodał: „Telefony komórkowe stały się nieodzownym narzędziem w komunikacji korporacyjnej. Coraz więcej transakcji realizowanych jest podczas podróży służbowych bądź zdalnie. Dlatego tak ważne jest, aby firmy były w stanie zintegrować mobilność ze swoim środowiskiem komunikacyjnym, poprawiając tym samym wydajność, dostępność i czas reakcji swoich pracowników. Wyniki ankiety potwierdzają słuszność kierunku obranego przez firmę Aastra, która koncentruje się na mobilności jako kluczowym czynniku przyspieszającym wdrożenia rozwiązań UC. Aastra od dawna realizuje też strategię ochrony inwestycji czynionych przez klientów – coraz większa ich grupa uświadamia sobie bowiem skalę, na jaką mogą wykorzystać istniejące rozwiązania, aby korzystać z nowych, bardziej zaawansowanych technologii.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu