Polski Holding Rekrutacyjny zadebiutuje na NewConnect

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. planuje debiut na rynku NewConnect na początku IV kwartału 2010 roku. W portfelu holdingu znajdują się 4 firmy z Grupy ITC. Spółka w ofercie private placement chce pozyskać kapitał w wysokości do 800 tys. PLN. Pomoże on sfinansować dalszą akwizycję oraz przejąć udziały kolejnych trzech podmiotów: Zmotywowani.pl, Alter FM Group i Alter Interim. Celem holdingu jest stworzenie silnego brandu, stanowiącego przeciwwagę dla firm monopolizujących dzisiejszą branżę HR w Polsce. To pierwszy projekt konsolidacji rynku HR z wykorzystaniem finansowania płynącego od inwestorów giełdowych.

„Pomysł powstał na bazie zachodnich wzorców. Przez ostatnie lata zbierałem doświadczenia z konsolidacji światowego rynku HR, jako Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający spółek Holdingu Empresaria. Co ciekawe w Polsce istnieje blisko 3 000 agencji zatrudnienia. Zakładając, że tylko połowa z nich jest aktywna zawodowo mamy do czynienia z dużym rozdrobnieniem. 70% obrotów całej branży generuje 6 największych graczy. Żeby im dorównać i wziąć udział w konkurencyjnej walce o polskich klientów, musimy połączyć siły. Rozwiązaniem zatem staje się stworzenie Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego, który nie tylko zrzeszy spółki, ale wskaże im drogę do osiągania coraz lepszych wyników” – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes zarządu Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A.

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. zamierza systematycznie konsolidować kapitał spółek działających w branży zdywersyfikowanych usług rekrutacyjnych w Polsce. Spółka holdingowa będzie budować i rozwijać przewagi konkurencyjne grupy w stosunku do największych graczy, tak aby docelowo osiągnąć pozycję jednego z liderów na rynku agencji zatrudnienia, pracy tymczasowej i doradztwa personalnego.

W skład spółki holdingowej wchodzą obecnie firmy z Grupy ITC:

  • ITC Polska Sp. z o.o. – specjalizuje się w pracy tymczasowej w Polsce, w branży produkcyjnej i sprzedaży detalicznej,
  • ITC CS  Sp. z o.o. – specjalizuje się w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych i team buildingu,
  • ITC International Sp. z o.o. – specjalizuje się w rekrutacji i doradztwie w kraju i zagranicą oraz leasingu pracowniczym zagranicą,
  • ITC Plus Sp. z o.o. –  specjalizuje się w pracy tymczasowej w kraju w branży hotelarsko-gastronomicznej oraz biurowej.

Spółki z Grupy ITC, które wejdą w skład holdingu w momencie debiutu na NewConnect odnotowały na skonsolidowanym przychody ze sprzedaży netto na poziomie 5,3 mln PLN w 2009 roku. Wygenerowały wówczas 255 tys. PLN skonsolidowanego zysku netto. Grupa ITC powstała w 2004 roku. Na koniec 2009 roku obsłużyła ponad 150 klientów, wysłała do pracy w Polsce i zagranicą ponad 4 500 pracowników. Jest jedną z czołowych firm z branży pracy tymczasowej i rekrutacji w południowej Polsce. Grupa ITC to także członek Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, który od lat czynnie uczestniczy w budowaniu polskiego rynku HR.

„Dzięki finansowaniu z giełdy możliwe będzie zbudowanie silnego podmiotu na rynku HR. Pozyskany kapitał z giełdy pozowali nam na obsługę procesu przejęć  oraz na finansowanie bieżącej działalności po zakończeniu akwizycyjnej. Kapitał pomoże w reorganizacji spółek portfelowych, sfinansuje kontroling i wprowadzanie jednolitych standardów wewnątrz w holdingu.” – dodaje Bartosz Kaczmarczyk.

Na mocy podpisanych listów intencyjnych kolejne 3 podmioty dołączą do holdingu tuż po debiucie na NewConnect. Zmotywowani.pl, Alter FM Group i Alter Interim podwyższą całkowity przychód ze sprzedaży usług grupy o kolejne kilka milionów PLN netto.

Prognoza skonsolidowanych wyników obecnych spółek portfelowych Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. zakłada, że do 2012 roku osiągną one ponad 25 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto oraz blisko 1,2 mln PLN zysku. Natomiast w roku 2016 przychody ze sprzedaży wzrosną do 40 mln PLN, a zysk netto wyniesie wówczas 2,7 mln PLN. – „W sumie w okresie 2010-2016 dzięki spółkom z grupy ITC Holding uzyska 12 mln PLN skonsolidowanego zysku netto. Naszym celem na najbliższe lata jest zajęcie pozycji jednego z liderów rynku, zarówno pod względem ilości osób zatrudnionych przez spółki zależne, jak i obrotów oraz zysków całego holdingu. W dalszej kolejności planujemy debiut na rynku pierwotnym GPW” – wyjaśnia Bartosz Kaczmarczyk.

Docelowo w skład holdingu wejdzie około 50 polskich firm. Na ten portfel złoży się 10 dużych, uznanych na rynku brandów oraz 40 wyspecjalizowanych podmiotów. Na wsparcie grupy mogą liczyć przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w segmentach branżowych takich jak: praca tymczasowa, pośrednictwo pracy, rekrutacja i doradztwo personalne, szkolenia, portale internetowe i gazety ofertowe, zwrot podatku zagranicznego, payroll oraz obsługa kadr i płac.

Holding umożliwia spółkom zależnym wymianę wiedzy, doświadczeń i kontaktów niezbędnych do efektywniejszego funkcjonowania. Dzięki grupie spółki portfelowe otrzymają wsparcie rozwoju oraz szansę obsługi większych kontraktów i zamówień. Pomysł konsolidacji rynku to także prosty i szybki sposób na pozyskanie już istniejącej sieci oddziałów w całej Polsce. W dodatku każdy z podmiotów będzie wspierał grupę swoimi indywidualnymi doświadczeniami i znajomością lokalnych realiów.

Autoryzowanym Doradcą spółki jest Capital One Advisers. „Polski Holding Rekrutacyjny S.A. zamierza prowadzić działania akwizycyjne w oparciu o specjalnie opracowany indywidualny model. Jego zaletą jest prowadzenie akwizycji z wykorzystaniem wyemitowanych papierów wartościowych. Model ten zakłada też, że wspólnicy nabywanych przez holding spółek portfelowych będą stawali się akcjonariuszami holdingu. Budowa holdingu w oparciu o przygotowaną przez inicjatorów pomysłu politykę akwizycyjną oraz po akwizycyjną pozwoli wypracować wiele przewag konkurencyjnych, a tym samym w przyszłości konkurować z największymi.” – powiedział Marcin Duszyński, prezes zarządu Capital One Advisers.

Grupa ITC to firmy świadczące usługi z zakresu Human Resources, oferujące wsparcie rozwoju organizacji poprzez pozyskiwanie najlepszych kandydatów z rynku oraz szkolenie, planowanie i stymulowanie ich rozwoju i właściwego motywowania do osiągania strategicznych założeń firmy. Prowadzi ona projekty z zakresu rekrutacji i selekcji, pracy tymczasowej, doradztwa personalnego oraz szkoleń rozwijających potencjał pracowników.

źródło/autor: Unicorn Media

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu