Novell udostępnia pierwsze na rynku rozwiązanie do kompleksowego zarządzania środowiskami typu cloud

Novell Cloud Manager umożliwia tworzenie i bezpieczne zarządzanie środowiskami typu cloud opartymi na wszystkich wiodących hipernadzorcach, systemach operacyjnych i platformach sprzętowych

Novell poinformował o dostępności nowego oprogramowania Novell Cloud Manager (www.novell.com/products/cloud-manager ) służącego do tworzenia i bezpiecznego zarządzania środowiskami IT typu cloud, pozwalającego bez problemów rozbudować zasoby istniejących centrów danych. W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych, które zmuszają użytkowników do stosowania określonych pakietów rozwiązań technicznych, Novell Cloud Manager został stworzony z myślą o pracy w typowych dla współczesnych centrów danych środowiskach heterogenicznych. Dzięki temu zapewnia użytkownikom swobodę i elastyczność przy tworzeniu prywatnych środowisk typu cloud z wykorzystaniem wszystkich wiodących hipernadzorców, systemów operacyjnych i platform sprzętowych. Jedynie Novell Cloud Manager umożliwia administratorom tworzenie i oferowanie w chmurze pakietów usług za pośrednictwem elastycznego interfejsu. Zalety rozwiązania pozwalają użytkownikom korzystać z elastyczności i ekonomiczności przetwarzania typu cloud bez zagrożeń dla bezpieczeństwa i problemów ze zgodnością z wymogami przepisów typowych dla publicznych środowisk typu cloud.

Podczas jednego z najnowszych badań przeprowadzonych wśród ponad 200 informatyków z dużych przedsiębiorstw, 89 procent respondentów zadeklarowało, że uważa prywatne środowiska typu cloud za kolejny logiczny etap rozwoju informatyki dla organizacji korzystających już z wirtualizacji, zaś 93 procent ankietowanych uważa, iż prywatne platformy typu cloud powinny udostępniać mechanizm zarządzania obejmujący infrastrukturę heterogeniczną. Jednocześnie 91 procent uczestników badania wyraża obawy co do bezpieczeństwa publicznych środowisk typu cloud. Badanie przeprowadziła firma Harris Interactive przy wsparciu Novella.

Zalety Novell Cloud Manager

Najważniejsze zalety Novell Cloud Manager obejmują:

  • Zgodność z wiodącymi hipernadzorcami i systemami operacyjnymi – umożliwia wykorzystanie istniejących zasobów informatycznych. Novell Cloud Manager jest obecnie zgodny z wieloma hipernadzorcami, takimi jak VMware vSphere, Microsoft Hyper-V oraz Xen, a także systemami operacyjnymi takimi jak SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server oraz Red Hat Enterprise Linux.
  • Szybkie udostępnianie usług informatycznych dzięki zautomatyzowanemu udostępnianiu obciążeń na żądanie – zapewniając coś więcej niż proste zarządzanie obiegiem żądań i akceptacji, Novell Cloud Manager automatycznie tworzy i uruchamia obciążenia w środowiskach wirtualnych w oparciu o katalog usług i wstępnie zdefiniowane szablony obciążeń. Umożliwia to radykalne skrócenie czasu udostępniania obciążeń, czego efektem jest przyspieszenie i wzrost efektywności procesu uruchamiania nowych usług biznesowych.
  • Panowanie nad tworzeniem maszyn wirtualnych i kontrola kosztów – ujawnia rzeczywisty koszt obsługi obciążeń, stan zasobów i poziom jakości usług, pozwalając właścicielom usług biznesowych korzystać jedynie z tego, co naprawdę potrzebne. Koszty można przypisać praktycznie wszelkim elementom wykorzystywanym przez usługi: obciążeniom, przypisanym do nich zasobom (wirtualnym procesorom, pamięci, wirtualnym kartom sieciowym i przestrzeni dyskowej) oraz poziomom jakości usług. Zarządzający infrastrukturą mają możliwość różnicowania cen dla różnych grup użytkowników.
  • Tworzenie bezpiecznych środowisk spełniających wymogi przepisów – egzekwowanie wewnętrznych procedur akceptacji oraz dobrych praktyk takich jak ITIL. Istnieje możliwość konfigurowania profili bezpieczeństwa na poziomie użytkowników, grup, obciążeń i poziomów jakości usług, co zapewnia spójność stosowania polityk bezpieczeństwa i zarządzania uprawnieniami.
  • Współpraca z najlepszymi w swojej klasie produktami do zarządzania bezpieczeństwem i usługami biznesowymi – wbudowany konektor dla oprogramowania Novell Sentinel (www.novell.com/products/sentinel ) umożliwia menedżerom bezpieczeństwa korelowanie zdarzeń z Novell Cloud Manager z innymi zdarzeniami wykrytymi w obrębie środowiska typu cloud lub innego środowiska obsługiwanego przez Sentinel, udostępniając klarowny obraz działań użytkowników. Novell Cloud Manager współdziała również z oprogramowaniem Novell Operations Center (www.novell.com/promo/business-service-management/manage-business.html ), rozwiązaniem nowej generacji do zarządzania usługami biznesowymi, zapewniając niezrównany obraz efektywności działania firmy.

„Wprowadzenie technologii wirtualizacyjnych w centrach danych pozwoliło rozwiązać wiele problemów informatycznych, zwiększyło jednak ryzyko wyczerpania fizycznych zasobów przez łatwe uruchamianie zbyt wielkiej liczby maszyn wirtualnych” – mówi Fred Broussard, dyrektor ds. badań w dziale oprogramowania do zarządzania komputerami osobistymi, urządzeniami i usługami informatycznymi w firmie IDC. „Współczesne środowiska informatyczne potrzebują rozwiązań umożliwiających praktyczne wykorzystanie zalet informatyki usługowej i sięgnięcie po ekonomiczne korzyści z wirtualizacji – produktów pozwalających tworzyć środowiska typu cloud i zarządzać nimi w celu udostępniania kompletnych usług informatycznych realizowanych przez szereg obciążeń, przy zachowaniu pełnej kontroli, bezpieczeństwa i zgodności z wymogami przepisów.”

Novell Cloud Manager, stworzony od początku jako platforma do zarządzania środowiskami typu cloud, jest jednym z nielicznych tego rodzaju produktów udostępniających jednolitą, kompleksową konsolę, pozwalającą wszystkim jej użytkownikom – szefom działów firmy, informatykom odpowiedzialnym za aplikacje i szefom informatyki – zamawiać i aprobować usługi informatyczne, zarządzać nimi i tworzyć raporty z uwzględnieniem całości infrastruktury. Rozwiązanie jest niezależne od rodzaju wykorzystywanego hipernadzorcy, co staje się coraz większą zaletą wobec faktu upowszechniania się korzystania z różnorodnych hipernadzorców w obrębie jednego centrum danych.

„Klienci chcą mieć możliwość bezpiecznego zarządzania środowiskami typu cloud stanowiącymi logiczne rozszerzenie istniejących centrów danych i szukają rozwiązań nie ograniczających ich do jednego producenta, a zapewniających współdziałanie z różnymi technologiami” – mówi Jim Ebzery, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu bezpieczeństwa, zarządzania i platform operacyjnych w firmie Novell. „Rozwiązanie Novell Cloud Manager stworzyliśmy pod kątem działania w heterogenicznych środowiskach informatycznych, dzięki czemu pozwala ono w pełni wykorzystać elastyczność przetwarzania typu cloud i zapewnia oczekiwane przez informatyków bogate możliwości zarządzania.”

Novell Cloud Manager kluczowym produktem Novella w linii WorkloadIQ

Novell Cloud Manager, najnowszy z produktów Novella w linii WorkloadIQ (www.novell.com/workloadiq ), to kamień milowy w realizowanej przez Novella strategii dostarczania rozwiązań do inteligentnego zarządzania obciążeniami. Cieszące się coraz większym zainteresowaniem rynku inteligentne zarządzanie obciążeniami pozwala firmom wykorzystać istniejące zasoby informatyczne i sięgnąć po istotne korzyści płynące z zastosowania nowych modeli informatyki, takich jak wirtualizacja czy przetwarzanie typu cloud, dostarczając przy tym narzędzi umożliwiających bezpieczne zarządzanie usługami informatycznymi bez ograniczeń organizacyjnych czy terytorialnych w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz środowiskach typu cloud.

„Novell Cloud Manager uprości świadczenie usług informatycznych, pozwalając nam traktować nasze zasoby fizyczne i infrastrukturę wirtualną jako prywatne środowisko typu cloud i zapewniając bardziej przejrzysty i precyzyjny obraz wykorzystania zasobów oraz kosztów związanych z ich eksploatacją” – mówi Ryan Klose, dyrektor informatyki w firmie Pernod Ricard. „Współpracując z firmą AkurIT, partnerem Novella, która dokonała wdrożenia naszej infrastruktury wirtualnej i rozwiązania Novell Cloud Manager, nasi informatycy mogą lepiej reagować na zmieniające się priorytety biznesowe. Novell Cloud Manager pozwala nam uprościć i zautomatyzować wiele procesów biznesowych, znacznie usprawnić usług informatycznych, a także zapewnić przejrzystość i świadomość kosztów działania firmy. Takie rozwiązanie zapewni nam przewagę konkurencyjną.”

Dostępność

Novell Cloud Manager jest już dostępny. Dostępne jest licencjonowanie na serwer oraz obciążenia. Katalogowa cena licencji serwerowej (Novell Cloud Manager Server License) z rocznym standardowym wsparciem technicznym wynosi 23.100 euro. Katalogowe ceny licencji na obciążenia zaczynają się od 8.700 euro w przypadku zestawu do obsługi 50 obciążeń (Novell Cloud Manager Workload (50) Pack License) i roczną, standardową pomocą techniczną. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com/cloudmanager .

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu