Program Busola – nowy produkt inwestycyjny w Polbanku

Polbank EFG wprowadził do oferty ubezpieczeniowo-inwestycyjnej kolejny produkt. „Program Busola” łączy ochronę ubezpieczeniową z możliwością inwestowania w kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych.  

Program Busola to nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny w ofercie Polbanku. Jego strategia inwestycyjna zakłada, że im dłużej klient oszczędza, tym większe może osiągnąć zyski dzięki wykorzystaniu efektu kuli śniegowej w postaci procentu składanego. Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chcą oszczędzać regularnie i długoterminowo. Systematyczne odkładanie nawet niewielkich kwot umożliwi realizację długofalowych zamierzeń w przyszłości, np. opłacenie dzieciom studiów wyższych czy zapewnienie sobie lepszej emerytury.

Stworzyliśmy produkt, który ma własną strategię inwestycyjną i atrakcyjną strukturę opłat. To kolejny produkt dostępny w Polbanku, który ma ułatwić naszym klientom finansowe zabezpieczenie się na przyszłość – mówi Mirosława Olszewska-Karatoprakliew, Dyrektor Departamentu Bancassurance. Regularne oszczędzanie w ramach „Programu Busola” jest elastycznym sposobem na zgromadzenie większych oszczędności, które w przyszłości pomogą zrealizować życiowe plany – dodaje Olszewska-Karatoprakliew.

Elastyczność produktu umożliwia klientom dostosowanie składek do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. Składki mogą być regulowane miesięcznie, rocznie lub w dowolnym momencie, jako dodatkowe wpłaty wolnych środków. Minimalna wartość składki miesięcznej wynosi 200 zł, rocznej 2000 zł. Obecnie „Program Busola” umożliwia inwestowanie w 52 fundusze inwestycyjne, dobrane przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Aby zmaksymalizować zyski, klienci samodzielnie mogą decydować o wyborze funduszy.

Ponadto wszyscy klienci, którzy skorzystają z „Programu Busola” otrzymują:

  • wypłatę 100% środków na wypadek śmierci Ubezpieczonego,
  • finansowe zabezpieczenie bliskich Ubezpieczonego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
  • możliwość wskazania dowolnej osoby jako Uposażonego,
  • gwarancję nieopodatkowania dochodów kapitałowych przy transferach,
  • całodobowy dostęp do rachunku przez Internet.

źródło/autor: Polbank EFG

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu