ASTORIA CAPITAL S.A. pozyskała 7 mln zł z emisji akcji. Debiut na NewConnect w I półroczu 2011 roku

ASTORIA CAPITAL S.A. – ogólnobranżowy fundusz typu private equity kontrolowany przez grupę WDM – zakończył prywatną emisję akcji, z której pozyskał 7 mln złotych. Przeznaczy je na inwestycje w nowe spółki portfelowe oraz dokapitalizowanie dotychczasowych inwestycji. Na 2011 rok zaplanowany jest debiut funduszu na rynku NewConnect.

– „Nasza polityka inwestycyjna, jak również zrealizowane i planowane transakcje, spotykają się z uznaniem wśród inwestorów. To m.in. dlatego z zakończonej właśnie emisji akcji pozyskaliśmy 7 mln złotych. Pozyskane środki przeznaczymy na dokapitalizowanie dotychczasowych inwestycji oraz inwestycje w nowe spółki portfelowe. Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma spółkami – rentownymi podmiotami, o silnej pozycji na rynku, które cechuje możliwość intensywnego wzrostu po dokapitalizowaniu z naszej strony.” – mówi Mariusz Muszyński, Prezes ASTORIA Capital S.A.

– „Wejście na giełdę planujemy w I półroczu 2011 roku. Wcześniej chcemy pokazać jak efektywnie jesteśmy w stanie gospodarować pozyskanym kapitałem.” – twierdzi Muszyński.

ASTORIA Capital S.A. (o aktywach ponad 10 mln zł) jest jednym z dwóch funduszy private equity, których dominującym akcjonariuszem (posiadającym akcje stanowiące ponad 50 proc. w kapitale zakładowym i w głosach na WZA) jest grupa WDM. Drugi podmiot – BIO-MED Investors S.A. (o aktywach 25 mln zł) specjalizujący się głównie w inwestycjach w spółki biotechnologiczne, medyczne oraz z branży finansowej – planuje debiut na rynku NewConnect jeszcze we wrześniu 2010 roku. Grupa WDM posiada również udziały mniejszościowe w dwóch innych wehikułach inwestycyjnych: Black Pearl Capital S.A. (spółce notowanej na NewConnect, kontrolowanej przez grupę Totmes) oraz Emmerson Capital S.A. (funduszu nieruchomości zawiązanym wspólnie z notowanym na NewConnect pośrednikiem finansowym Emmerson S.A.)

źródło/autor: ASTORIA Capital

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu