System Pentacompu na straży ochrony środowiska

Firma Pentacomp, działając na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonała Informatyczny System Wspomagania Kontroli (ISWK), który jest podstawowym narzędziem wspomagającym wykonywanie kontroli przez inspektorów Inspekcji Kontroli Środowiska. ISWK został opracowany w ramach projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich”.

Podmiotami, które skorzystają z nowego systemu są w szczególności:

  • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
  • Zakłady podlegające kontroli

Dla firm podlegających kontroli w zakresie ochrony środowiska nowy system informatyczny oznacza sprawniejsze przeprowadzanie kontroli, oszczędza czas i nie destabilizuje funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Z kolei inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska zyskali nowe możliwości w swojej pracy: szybszy dostęp do informacji, mogą pracować zdalnie i na bieżąco uaktualniać dane kontrolowanych zakładów. Dzięki wyeliminowaniu papierowej dokumentacji i pracy on-line system kontroli stał się sprawniejszy i bardziej przejrzysty.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska sprawnie wykorzystał środki z funduszu norweskiego zyskując użyteczne i szybkie narzędzie do raportowania i zarządzania kontrolą ochrony środowiska w Polsce.

Pentacomp wdrożył Informatyczny System Wspomagania Kontroli w dwóch pilotażowych Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska w Warszawie i w Rzeszowie. Doświadczenia z tych dwóch Inspektoratów pozwolą wypracować standardy informatycznego wsparcia kontroli w skali całego kraju. Pracownicy, zarówno Głównego Inspektoratu, jak też pilotażowych wojewódzkich inspektoratów wzięli aktywny udział w wypracowaniu koncepcji systemu i wnieśli merytoryczny wkład do stworzonego rozwiązania.

W pozostałych Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska Pentacomp przeprowadził szkolenia inspektorów z praktycznego korzystania z ISWK.

Pracownicy Pentacompu wykazali się dużym zaangażowaniem w realizację rozwiązań IWSK uwzględniających specyfikę pracy inspektorów IOŚ w wykonywaniu kontroli zakładów oraz głęboką wiedzą i profesjonalnym przygotowaniem – ocenił Roman Jaworski, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pentacomp wykonał Informatyczny System Wspomagania Kontroli  przy użyciu technologii Java Enterprise Edition z wykorzystaniem serwera aplikacyjnego Oracle Application Server oraz serwera bazy danych Oracle.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska oraz przeciwdziała zagrożeniom środowiska.

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należą:

  • prowadzenie badań i obserwacji stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian (m.in. monitoring stanu czystości rzek i jezior),
  • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  • przywracanie środowiska do jego stanu naturalnego,
  • organizacja i koordynacja funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska.

źródło/autor: Pentacomp

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu