Sektor paliwowy słabo, reszta przyzwoicie. Podsumowanie wyników spółek w II kwartale

Dobiegł końca okres publikacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych za drugi kwartał 2010 r. Zagregowany wynik netto przedsiębiorstw notowanych na warszawskim parkiecie w tym okresie okazał się o 1,4 mld zł gorszy niż rok wcześniej i wyniósł 8,7 mld zł.

Jednak pomimo spadku zysku netto o 15 proc. w stosunku do II kw. 2009 r., przychody ze sprzedaży polskich spółek wzrosły o 13 proc., a zysk operacyjny powiększył się aż o 30 proc.

Źródłem odmiennej dynamiki wyniku operacyjnego i netto są spółki paliwowe – PKN Orlen oraz Lotos. Na skutek słabnącej złotówki przedsiębiorstwa naftowe odnotowały dużo gorszy kwartał niż w ubiegłym roku. Łącznie dwie spółki paliwowe w II kwartale 2010 r. straciły 0,65 mld zł, a przed rokiem odnotowały zysk na poziomie 1,9 mld zł. Natomiast na poziomie operacyjnym obu spółkom udało się poprawić wyniki.

Wyniki zgodne z oczekiwaniami analityków zaprezentowała większość banków notowanych na polskim parkiecie. Największe polskie banki, PKO BP oraz Pekao SA, zarobiły w II kwartale odpowiednio 782 mln zł oraz 621 mln zł. PKO BP zaprezentował lepszy od oczekiwań wynik odsetkowy, na uwagę zasługuje również dobra kontrola kosztów operacyjnych. Lepsze od prognoz dane zawierało sprawozdanie finansowe Banku Handlowego. 198 mln zł zysku netto w drugim kwartale pobiło oczekiwania rynkowe o ok. 14 proc. Zgodne z oczekiwaniami wyniki zaprezentował BRE Bank, 131 mln zł zysku netto oznaczało poprawę o prawie 200 mln zł w stosunku do II kwartału 2009 r. Ogółem cały sektor bankowy zwiększył wynik netto o ponad 30 proc.

Spółki z sektora budowlanego zaprezentowały zróżnicowane dane finansowe. Bardzo dobrym wynikiem może pochwalić się Budimex. 73 mln zysku netto w drugim kwartale to o 103 proc. lepiej niż przed rokiem oraz 50 proc. więcej niż konsensus rynkowy. Pozytywnym zaskoczeniem okazały się również wyniki PBG SA. Zysk netto na poziomie 62 mln zł był o 10 proc. wyższy niż oczekiwania rynkowe oraz ponad 30 proc. wyższy niż ten z przed roku. Z dużych spółek budowlanych najsłabszy wynik zaprezentował Polimex. 26 mln zł zysku w drugim kwartale oznaczał spadek wyniku netto o 32 proc. rok do roku. Ogólnie cały sektor budowlany zaprezentował wyniki gorsze niż przed rokiem. Wciąż rosnące przychody zostały zniwelowane przez rosnące w szybszym tempie koszty finansowe i operacyjne.

Pozytywnie zaprezentowały się spółki z sektora mediowego, w szczególności Agora oraz Cyfrowy Polsat. Zysk netto wydawcy gazet, który ukształtował się powyżej 20 mln zł, okazał się wyższy o 41 proc. niż oczekiwania analityków oraz aż o 65 proc. wyższy od danych porównywalnych sprzed roku. Pozytywnym zaskoczeniem okazał się mniejszy spadek przychodów reklamowych oraz dobra kontrola kosztów. Zysk netto Cyfrowego Polsatu za II kwartał 2010 r. wyniósł 67 mln zł, co stanowi najwyższy wynik od pięciu kwartałów. Spółka znacząco zwiększyła poziom przychodów oraz zysków operacyjnych. Mniej czytelne i trudniejsze do analizy są wyniki finansowe grupy TVN SA. W II kwartale bieżącego roku spółka odnotowała stratę w wysokości 98 mln zł. Podobnie jak w przypadku spółek paliwowych, tak słaby wynik jest mocno powiązany z osłabieniem złotówki, co w efekcie zaowocowało bardzo wysokim poziomem kosztów finansowych. Na poziomie operacyjnym TVN odnotował dobre wyniki finansowe, kończąc kwartał z zyskiem operacyjnym w wysokości 163 mln zł.

Na uwagę zasługują również wyniki finansowe spółki Synthos SA, przedstawiciela sektora chemicznego. W II kwartale spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 110 mln zł, o 53 proc. więcej niż przed rokiem oraz aż o 73 proc. więcej niż wynosił konsensus rynkowy. Wydaje się, że kolejne kwartały będą równie owocne dla tego polskiego producenta kauczuku.

Podsumowując, polskie spółki giełdowe zaprezentowały przyzwoite wyniki finansowe. Cieszy fakt, że prawie 60 proc. z nich odnotowało wzrost przychodów, co dobrze rokuje na kolejne kwartały. Niestety kolejny raz zagregowane wyniki zostały mocno zaburzone przez wynik finansowe spółek paliwowych, na które kluczowy wpływ miały czynniki zewnętrzne.

Robert Burdach, analityk akcji Union Investment TFI

Źródła danych: Bloomberg, własne, GPW, Parkiet, Puls Biznesu

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu