Nowa struktura majątkowa grupy Wikana – Wikana FIZ

W dniu 19 lipca 2010 r. spółka Wikana S.A. objęła pierwszą emisję certyfikatów inwestycyjnych serii A w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym CC24 FIZ, który został utworzony 15 stycznia 2010 roku, na okres 20 lat. 25 sierpnia 2010 r. Zgromadzenie Inwestorów podjęło decyzję o zmianie nazwy na Wikana FIZ. Fundusz powstał we współpracy z Copernicus Capital TFI S.A., który jest podmiotem zarządzającym FIZ.

CC24 FIZ został utworzony na podstawie decyzji nr DFL/4034/138/19/09/10/V/U/27/47/EW wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ramach Funduszu zostaną utworzone spółki projektowe, których zadaniem będzie realizacja konkretnych inwestycji nieruchomościowych. Celem utworzenia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Grupę Kapitałową Wikana, było przesunięcie  obowiązku podatkowego z tytułu wypracowywanych zysków z prowadzonych projektów na okres późniejszy, tj. odsprzedaży certyfikatów inwestycyjnych. Dzięki powstaniu FIZ spółka zyska nowe możliwości finansowania swoich inwestycji i możliwość reinwestowania środków dzięki zwolnieniu podatkowemu przez FIZ, który dochody z posiadanych aktywów będzie mógł inwestować w kolejne projekty i działania. Fundusz pozwoli także na rozłożenie ryzyka inwestycyjnego w Grupie Kapitałowej, w związku z wyodrębnieniem działalności operacyjnej w postaci kilku spółek portfelowych.

Spółka Wikana wybrała Copernicus Capital TFI S.A., ze względu na wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu funduszami. Towarzystwo Funduszy Copernicus jest największym na polskim rynku niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Do tej pory utworzył, zarządzał i reprezentował 31 dedykowanych FIZ. Dodatkową korzyścią wynikającą ze współpracy z CC TFI jest szereg usług doradczych, które Towarzystwo świadczy na rzecz swoich klientów.  

Utworzenie FIZ umożliwi spółce maksymalizację przychodów i wypracowanie możliwie najlepszych wyników finansowych. Prosta i funkcjonalna struktura organizacyjna WIKANA FIZ, przygotowana przez Copernicus Capital TFI, pozwoli osiągnąć także takie korzyści, jak szybkość i elastyczność w podejmowaniu decyzji. – mówi Sylwester Bogacki, prezes zarządu Wikana S.A. 

WIKANA S.A. prowadzi działalność deweloperską na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. Obszar działalności firmy obejmuje całość procesu deweloperskiego – od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie budynków we współpracy z biurami architektonicznymi i nadzór nad wykonawstwem budowlanym, po przekazanie gotowych mieszkań klientom. Głównym przedmiotem aktywności Wikany jest budownictwo mieszkaniowe, spółka planuje także inwestowanie w nieruchomości komercyjne. W długim okresie ok. 40% przychodów spółki ma pochodzić z działalności deweloperskiej w sektorze komercyjnym. W roku 2009 spółka weszła w sektor odnawialnych źródeł energii. Do tego celu powołała podmiot WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o., która zamierza do roku 2015 uruchomić ponad 10 biogazowni o mocy 1 MW każda.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu