Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOV podjęło ważne dla akcjonariuszy mniejszościowych uchwały

Na pierwszym, od czasu debiutu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOV podjęto ważne uchwały, których celem jest zwiększenie transparentności spółki i zwiększenie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Obecnie Walne Zgromadzenia będą mogły odbywać się poza Prowincją Alberta w Kanadzie, a akcjonariusze są chronieni przed rozwodnieniem akcji przez emisje niepubliczne.

7 września 2010 roku w Calgary, w Prowincji Alberta w Kanadzie, odbyło się Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Kulczyk Oil Ventures. Do Statutu Spółki został dodany ważny punkt mówiący o możliwości odbywania Walnych Zgromadzeń poza Prowincją Alberta w Kanadzie. Jest to ważny krok na drodze umożliwienia wszystkim akcjonariuszom spółki notowanej w Warszawie, bezpośredniego uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach.

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto także uchwały zatwierdzające zmiany w Regulaminie spółki, które chronią akcjonariuszy przed rozwodnieniem ich udziałów. Każda niepubliczna emisja akcji, których liczba przekracza 25% akcji pozostających w publicznym obrocie i cena jest niższa od rynkowej, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, wymaga zgody akcjonariuszy. Zgoda akcjonariuszy, co do zasady, jest również konieczna, gdy planowana emisja niepubliczna na rzecz osób związanych ze spółką przekracza 10% dotychczas notowanych akcji, opcji i praw. Również ważnym postanowieniem jest, że podczas głosowania dotyczącego emisji niepublicznej, nie mogą w nim uczestniczyć osoby związane ze spółką, które uczestniczą w emisji niepublicznej.

– Staramy się poprzez nasze kolejne działania w obszarze szeroko rozumianego  corporate governance, by spółka Kulczyk Oil Ventures, była otwarta na potrzeby i oczekiwania jej akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. Wdrażane przez nas procedury służą zwiększaniu transparentności KOV, poza naszą stałą polityką związaną z informowaniem o bieżących działaniach firmy, a przede wszystkim o postępach prac poszukiwawczo-wydobywczych prowadzonych na Ukrainie, w Brunei i Syrii, – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji KOV w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto również uchwały związane z reelekcją Rady Dyrektorów, wyborem biegłego rewidenta spółki – KPMG LCC, a także zostało zaprezentowane zatwierdzone przez Rade Dyrektorów sprawozdanie finansowe spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku i za rok zakończony z ta datą.

źródło/autor: Kulczyk Oil Ventures

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu