Quest Software wprowadza platformę do automatyzacji Private Cloud

Quest Software wprowadza do oferty nowe narzędzie Quest Cloud Automation Platform 7.5 do automatyzacji i zarządzania prywatną chmurą (private cloud).

Rozwiązanie Quest Cloud Automation Platform pozwala działom IT na maksymalne wykorzystanie infrastruktury cloud. Umożliwia całkowite zautomatyzowanie dostarczania kompleksowych usług IT i odzyskiwanie nieużywanej infrastruktury, wpływając na wzrost wydajności w całym przedsiębiorstwie i obniżenie kosztów IT. Wprowadzenie nowego rozwiązania było możliwe dzięki przejęciu firmy Surgient przez Quest Software, co jest wynikiem realizowanej przez firmę strategii w obszarze rozwiązań cloud.

„Nowa platforma Quest Software jest przeznaczona do pracy obok systemu helpdesk, katalogu usług IT, CMDB, rozwiązań do automatyzacji runbook oraz innych. Zakłada obecność infrastruktury wirtualnej VMware lub Microsoft i współpracuje z rozwiązaniami do provisioningu i automatyzacji HP i Symantec.” – powiedziała Rachel Chalmers, dyrektor ds. zarządzania infrastrukturą, The 451 Group. „To, co ta platforma do nich dodaje, to samoobsługowy portal wspierany przez zautomatyzowane dostarczanie usług skoncentrowanych na użytkowniku. W praktyce oznacza to, że działy IT mogą konfigurować zasoby, polityki i usługi, które użytkownikom są w danym momencie potrzebne. Ponadto platforma ta pozwala na zarządzanie provisioningiem, korzystaniem z zasobów i ich odzyskiwaniem.”

Najważniejsze funkcje Quest Cloud Automation Platform 7.5:

  • Stały wgląd w Cloud za pomocą Cloud Management Dashboard – graficzny podgląd całej infrastruktury, pozwalający administratorom cloud w prosty sposób zarządzać usługami i zasobami.
  • Uproszczona migracja – nowy, graficzny interfejs pozwala administratorom na bezpieczne zarządzanie rekomendacjami migracji z narzędzi zarządzania wydajnością (np. VMware vMotion, DRS, DPM) przy jednoczesnym zachowaniu integralności chmury.
  • Raportowanie ze wsparciem Chargeback – zapewnia szczegółowe raportowanie wspierające wiele metod obciążenia (chargeback) i dostarcza kompleksowe dane potrzebne dla innych narzędzi business intelligence.
  • Tryby wdrożenia – nowe tryby wdrożenia zapewniają długotrwałe i stabilne wdrożenia oraz ułatwienie rozwoju nowych usług IT.

„Dzięki kompleksowemu, skalowalnemu zarządzaniu infrastrukturą i dostarczaniu usług, Quest Cloud Automation Platform 7.5 wpływa na kapitał i koszty operacyjne w centrum danych, zapewniając niezrównane możliwości biznesowe” – powiedział Steve Stover, dyrektor ds. zarządzania produktem, Quest Virtualization Management. „W połączeniu z innymi narzędziami Quest Software do zarządzania wirtualizacją, Quest Cloud Automation Platform jest kompleksowym i zaawansowanym rozwiązaniem umożliwiającym przedsiębiorstwom wdrożenie i automatyzacęi private cloud oraz usług IaaS (Infrastructure as a Service).”

Rozwiązanie Quest Cloud Automation Platform będzie dostępne od października br. Ponadto Quest Software udostępni pakiet Quest Cloud Express zawierający Quest Cloud Automation Platform z licencją na zarządzanie 30 procesorami oraz ze wszystkimi dodatkowymi usługami, dokumentacją i wsparciem technicznym potrzebnym do uruchomienia private cloud.

Więcej informacji: www.quest.com/cloudexpress

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu