EGB Investments SA – w drodze na NewConnect

EGB Investments S.A. jest jedną z największych i najdłużej działających firm sektora zarządzania wierzytelnościami w Polsce. 2 września br. Spółka zakończyła z olbrzymim sukcesem ofertę private placement dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Pozyskane środki zamierza przeznaczyć na dalsze zwiększanie skali działalności.

Firma posiada trzy główne linie produktowe: wysoce rentowne wykupy wierzytelności na własny rachunek; przyjmowanie zleceń windykacji od klientów – od wielkich graczy do przedsiębiorstw sektora MSP oraz transakcje sekurytyzacyjne, realizowane przez dedykowany do tego fundusz stworzony wraz z olbrzymi graczami międzynarodowymi pozwalający na zakupy pakietów wierzytelności o olbrzymiej wartości. EGB Investments S.A. zajmuje się także świadczeniem usług due diligence portfeli wierzytelności oferowanych do sprzedaży na rynku.

W przypadku trzech podstawowych produktów działania EGB Investments S.A. są tożsame i bazują na wieloletnim doświadczeniu. Działania windykacyjne w stosunku do dłużników nastawione są na polubowne rozwiązanie kwestii zadłużenia, a Spółka dba o zachowanie najwyższych norm etycznych. EGB Investments S.A. stawia również na otwartość i transparentność działania. Postawa ta jest doceniana przez największe podmioty na rynku, które od lat w ogłaszanych przez siebie przetargach wybierają EGB Investments S.A. do obsługi wierzytelności.

Sektor windykacji oraz zarządzania wierzytelnościami rozwija się bardzo dynamicznie. Przyczynia się do tego pokłosie kryzysu gospodarczego. Przynosi on pozytywne skutki dla sektora z pewnym opóźnieniem, charakterystycznym dla cyklu koniunkturalnego. Banki, firmy telekomunikacyjne, operatorzy telewizji kablowych oraz inne duże przedsiębiorstwa przeprowadzają analizę swych portfeli. Identyfikują wierzytelności przeterminowane oraz inne i dostarczają je na rynek po pewnym czasie od momentu rozpoczęcia kryzysu. W związku z tym najlepsza koniunktura spodziewana jest w IV kwartale br. oraz w I, III i IV kwartale 2011 r.  Perspektywy rozwoju są więc dla EGB Investments S.A. bardzo korzystne. Potwierdziło te olbrzymie zainteresowanie emisją – inwestorzy złożyli łącznie zapisy na ponad 4 800 000 akcji. Stanowiło to ponad 8 krotną nadsubskrypcję w stosunku do pierwotnie zakładanej wielkości emisji. Redukcja w odniesieniu do zapisów jednego z inwestorów instytucjonalnych wyniosła 63%, natomiast w stosunku do inwestorów indywidualnych i drobnego inwestora instytucjonalnego (przyjęto zapisy na kwotę powyżej 49 999 zł) wyniosła niemal 80%. Wśród inwestorów, którzy objęli akcje Spółki, znalazły się dwa duże TFI. Debiut EGB Investments S.A. na rynku NewConnect przewidywany jest pod koniec września b.r.

Już wkrótce można będzie osobiście zadać pytanie odnośnie planów na przyszłość. 15 września 2010 roku o godzinie 12.00 odbędzie się bowiem czat giełdowy z udziałem Krzysztofa Mateli, Prezesa Zarządu EGB Investments S.A., który odpowiadać będzie na pytania Internautów. Już dziś zapraszamy do zadawania pytań na stronie www.czat.ipo.pl

źródło/autor: IPO.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu