Przejdź do treści

Cykl artykułów PSPR w Bankier.pl

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) nawiązało współpracę merytoryczną z redakcją portalu Bankier.pl. Na stronach portalu regularnie ukazywać się będą artykuły członków Stowarzyszenia przybliżające działalność specjalistów public relations czytelnikom portalu, w większości osobom nie związanym bezpośrednio z działaniami komunikacyjnymi. W portalu można przeczytać już pierwszy z artykułów zapowiadający serię.

Pomysłodawcami projektu są członkowie zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Śląsk. Ideą cyklu jest przybliżenie przedstawicielom biznesu korzyści płynących z wykorzystania działań PR, ale również obalenie mitów narosłych wokół źle rozumianego pojęcia public relations.

– Pomimo dwudziestoletniej już tradycji polskiego public relations nadal dziedzina ta spotyka się z brakiem zrozumienia jej celów i techniki działania. Dlatego chcemy ujawniać najlepsze praktyki, wskazywać skuteczne rozwiązania, a czasem krytykować (konstruktywnie) popełniane błędy, ale przede wszystkim dzielić się doświadczeniem – mówi Anna Adamus-Matuszyńska, zastępca przewodniczącego PSPR Oddział Śląsk.

Artykuły specjalistów public relations należących do Polskiego Stowarzyszenia Public Relations będą pojawiać się w portalu co tydzień, w weekendy. Autorami pierwszej serii cyklu będą członkowie zarządu śląskiego oddziału PSPR.

– Programowo grupa Bankier.pl obok podstawowej dla niej tematyki finansów osobistych, obejmuje swoim zasięgiem również zagadnienia kształtowania relacji pomiędzy przedsiębiorcami i ich kontrahentami, w tym klientami. Poprzez działalność, chociażby portalu PR News, wskazujemy na rolę właściwej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami, szczególnie w zakresie biznesu bankowego. Istotna przy tym wydaje się coraz większa potrzeba jednoczesnego koordynowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych. Obnażony w wielu instytucjach w okresie kryzysu finansowego brak zrozumienia dla przejrzystych relacji klientowskich ujawnił słabość wielu instytucji finansowych. Niektóre z nich błędy w komunikacji lub wręcz celowe wprowadzanie w błąd klientów doprowadziło na krawędź bankructwa. W takich warunkach istota PR polegająca na wspólnym zrozumieniu staje się logicznym następstwem zdrowego podejścia pro konsumenckiego. Rozwój każdego biznesu opartego na zaufaniu będzie przy tym już tylko kwestią czasu, a naszą wspólną rolą jest ukazywanie właśnie takich możliwości – powiedział Bogusław Półtorak, redaktor naczelny grupy Bankier.pl.

Pierwszy z materiałów, otwierający cykl artykułów Polskiego Stowarzyszenia Public Relations dostępny jest już na stronach Bankier.pl pod adresem http://www.bankier.pl/wiadomosc/PR-czyli-po-prostu-public-relations-2202114.html.

źródło/autor: Polskie Stowarzyszenie Public Relations