Co dziesiąta kobieta w ciąży pije alkohol

Według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w ramach kampanii edukacyjnej „Lepszy start dla Twojego dziecka” 10% Polaków uważa, że kobiety mogą spożywać alkohol w trakcie ciąży. Z kolei 14% badanych jest zdania, że niewielkie ilości alkoholu wypijanego przez kobietę w ciąży nie szkodzą ani jej, ani dziecku.

Aż 34% Polaków deklaruje, że było świadkiem, kiedy kobieta w ciąży piła alkohol. Tymczasem nawet niewielka ilość alkoholu wypita przez ciężąrną może mieć negatywne i nieodwracalne skutki dla dziecka. Niesie bowiem za sobą ryzyko, że dziecko urodzi się z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS). Edukację Polaków w tym zakresie od 2008 r. prowadzi Polski Przemysł Spirytusowy w ramach cyklicznej kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka”. Międzynarodowa społeczność od 1999 r. w dniu 9 września obchodzi Światowy Dzień FAS, by zwrócić uwagę, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, jaką może wypić kobieta w ciąży. Według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie ZP PPS świadomość istnienia Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS) deklaruje 44% Polaków.

– Naszym celem jest zerwanie ze stereotypem, że FAS to wyłącznie problem rodzin patologicznych. Kampania „Lepszy start dla Twojego dziecka” ma przeciwdziałać wciąż obecnej w społeczeństwie akceptacji dla picia przez kobiety w ciąży niewielkich ilości alkoholu. Mimo iż większość Polaków ma świadomość, że nie należy spożywać alkoholu w trakcie ciąży, to i tak fakt akceptowania takich postaw przez 10% społeczeństwa stanowi bardzo wysoki odsetek. Co niepokojące, statystyki wśród kobiet w wieku, w którym najczęściej rodzą dzieci, czyli pomiędzy 18 a 35 lat, są gorsze niż wśród ogółu Polaków. Co 8 kobieta w tym wieku uważa, że można spożywać alkohol w ciąży, a co siódma, że alkohol w niewielkich ilościach nie szkodzi ani kobiecie w ciąży, ani jej dziecku. Z kolei co trzecia była świadkiem picia alkoholu przez ciężarną. Realizowane przez nas badania wśród kobiet w ciąży potwierdzają tę tendencję. Co dziesiąta z badanych przyznaje się do picia alkoholu w trakcie ciąży, a 15% jest zdania, że istnieje bezpieczna ilość alkoholu, jaką można wypijać, będąc w ciąży. Niestety, wciąż funkcjonuje u nas mit, że kieliszek wina wypity w ciąży nie jest szkodliwy. Co gorsza, wciąż zdarzają się sytuacje, że opinie takie są wygłaszane również przez lekarzy. Tym ważniejsze jest, by jak najszerzej edukować o konieczności całkowitej abstynencji w trakcie ciąży – mówi Leszek Wiwała, prezes Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego, organizatora kampanii edukacyjnej „Lepszy start dla Twojego dziecka”.

Według badań przeprowadzonych w sierpniu 2010 r. na zlecenie Polskiego Przemysłu Spirytusowego przez TNS OBOP, 88% Polaków uważa, że kobieta w ciąży w ogóle nie powinna spożywać alkoholu. 7% badanych jest zdania, że może wypić od czasu do czasu kieliszek czerwonego wina. Opinię taką podziela aż 10% kobiet w wieku 18-35 lat.

Aż 34% badanych Polaków było świadkiem, kiedy kobieta w ciąży piła alkohol. W 17% przypadków dotyczyło to piwa, 14% – wina i 10% – wódki. Kolejnych 7% Polaków widziało ciężarną pijącą drinka, 5% – inny alkohol, a 6% – kobietę w ciąży smakującą alkohol od innej osoby.

Z kolei badanie wśród kobiet w ciąży przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Polskiego Przemysłu Spirytusowego na przełomie września i października 2009 r. pokazuje, że alkohol pije co dziesiąta ciężarna. Najczęściej sięgają one po wino (46%) i piwo (41%), rzadziej wódkę (8%) lub inne alkohole (16%). Badane były zdania, że kobiety w ciąży najczęściej piją dla towarzystwa (37%) lub po prostu dla przyjemności (35%), czasem dlatego, że są częstowane (13%) lub z głupoty (3%).

Najczęściej wymienianym miejscem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży są przyjęcia domowe (64%), rzadziej, zdaniem kobiet w ciąży, ma to miejsce „na mieście” – w pubach, restauracjach czy kawiarniach (14%) lub w wyniku podpijania alkoholu z kieliszka partnera (9%), sporadycznie pojawiały się opinie, że kobiety w ciąży piją w samotności (4%).

Alkohol niezależnie od formy, w jakiej jest spożywany przez kobietę w ciąży, bez przeszkód trafia w takich samych ilościach do krwioobiegu dziecka i jest dużym zagrożeniem dla jego życia i zdrowia, gdyż rozwijające się w łonie matki dziecko nie ma jeszcze wykształconych enzymów umożliwiających eliminację alkoholu. Picie alkoholu w ciąży zwiększa ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu, zahamowania wzrostu płodu, wystąpienia wad wrodzonych. Stwierdzone zostało występowanie Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS, czyli zespołu zaburzeń fizycznych i umysłowych u dziecka, które są efektem spożywania przez ciężarną alkoholu. Dzieci obarczone FAS od początku swojego życia skazane są na problemy zdrowotne. Szczególnie wrażliwy na wpływ alkoholu jest mózg, który może zostać uszkodzony już w łonie matki, ale zagrożenie istnieje dla wszystkich komórek i narządów dziecka.

– Fakt zdiagnozowania Alkoholowego Zespołu Płodowego i coroczne obchodzenie Światowego Dnia FAS w dniu 9 września świadczy, jak istotny dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dziecka jest kwestia abstynencji w trakcie ciąży. Zawarte w tej dacie dwie dziewiątki symbolizują 9 miesięcy ciąży i mają za zadanie w tym szczególnym dniu dodatkowo przypominać kobietom i w ogóle społeczeństwom w różnych krajach o konieczności zachowania całkowitej wstrzemięźliwości od alkoholu w trakcie ciąży. Jest to wyrazem miłości przyszłej mamy do swojego dziecka. O tak wiele spraw zabiegają rodzicie w trakcie ciąży, by dziecko mogło czuć się bezpiecznie przychodząc na świat. A abstynencja w trakcie ciąży powinna być podstawą, która ma umożliwić dziecku lepszy start w życie. Pijąc nawet najmniejszą ilość niskoprocentowego alkoholu w trakcie ciąży trzeba mieć świadomość ryzyka wystąpienia u dziecka FAS, z którego nie ma możliwości całkowego wyleczenia. Może się więc okazać, że z powodu nieświadomości czy głupoty przyszłej mamy dziecko będzie musiało całe życie zmagać się z licznymi problemami, które spowoduje zdawałoby się bezpieczna lampka wina czy niewinne piwo lub drink. Dla chwili przyjemności czy miłego towarzystwa nie warto ryzykować szczęściem i zdrowiem własnego dziecka. Okres oczekiwania na nowe życie to wyjątkowy czas więc i kobiety, i otoczenie przyszłych matek muszą nauczyć się go szanować – komentuje Leokadia Jędrzejewska, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

Z badań zrealizowanych w sierpniu 2010 r. przez TNS OBOP na zlecenie Polskiego Przemysłu Spirytusowego wynika, że aż 67% Polaków ma świadomość, że spożywanie nawet niewielkich ilości alkoholu przez kobietę w ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dziecka, zaś blisko co drugi zdaje sobie sprawę z ryzyka poronienia i przedwczesnego porodu. Taka sama liczba respondentów (po 48%) słusznie wskazuje, że na skutek picia nawet niewielkich ilości alkoholu przez ciężarną dziecko może urodzić się mniejsze, a także może mieć problemy z pamięcią i uczeniem się. Na ryzyko wystąpienia FAS powołuje się 44% Polaków.

Polski Przemysł Spirytusowy od 2008 r. co roku organizuje kampanię „Lepszy start dla Twojego dziecka”, by uświadomić kobietom, że każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w trakcie ciąży może mieć bardzo szkodliwy wpływ na rozwój dziecka. Oprócz przekazywania zrozumiałej informacji bezpośrednio do kobiet i edukowania ich na temat zagrożeń związanych z konsumpcją alkoholu w okresie ciąży, PPS podejmuje również działania mające na celu dostarczenie informacji na temat tego problemu do ginekologów, położnych i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. W tym roku przygotowano 10 000 ulotek do przekazania personelowi medycznemu, 300 000 ulotek i 850 plakatów kierowanych do przychodni i szpitali w całym kraju, 1000 standów w aptekach, do których w sumie trafi 150 000 ulotek. Ponadto hasło kampanii wraz z adresem dedykowanej strony internetowej www.lepszystart.com.pl pojawi się na stałe na ulotkach wybranych testów ciążowych. Partnerami merytorycznymi kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka 2010” są Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Położnych.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy jest organizacją branżową zrzeszającą producentów napojów spirytusowych. Do jego zadań należy podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój branży spirytusowej w Polsce i za granicą poprzez współpracę z przedstawicielami władzy publicznej oraz organizacjami społecznymi. ZP PPS zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z tworzeniem odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych dla rozwoju branży, umacnianiem wielowiekowej tradycji wyrobów spirytusowych, promowaniem nowych technologii oraz realizacją działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w branży spirytusowej. Podejmuje również szerokie działania edukacyjne mające na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń związanych z jego nieodpowiedzialną konsumpcją i sprzedażą.

Badanie „Opinie Polaków na temat spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży” zostało zrealizowane przez TNS OBOP na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w okresie 5 – 8 sierpnia 2010 r. metodą Omnimas na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Kobiety w wieku 18-35 lat stanowiły 174 osoby.

Badanie wśród kobiet w ciąży zostało zrealizowane przez TNS OBOP na zlecenie Polskiego Przemysłu Spirytusowego w okresie 16 września – 1 października 2009 r. techniką wywiadów bezpośrednich. Próba miejska miała charakter losowo-kwotowy. W sumie zrealizowano 300 wywiadów, po 100 z kobietami w każdym trymestrze ciąży.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu