Aktywa ALIOR SFIO przekroczyły 100 milionów złotych

Na początku września, po 17 miesiącach od uruchomienia, łączny poziom aktywów ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (ALIOR SFIO) przekroczył poziom 100 milionów złotych.

Największą popularnością wśród inwestorów cieszy się subfundusz ALIOR Selektywny, którego aktywa stanowią przeszło 70% całości środków zgromadzonych w ramach wszystkich czterech oferowanych subfunduszy.

„To dla nas ważny sygnał, że warto obecnie rozwijać nowoczesne produkty inwestycyjne dla klientów indywidualnych” – stwierdził Aleksander Widera, Członek Zarządu IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zarządzającego ALIOR SFIO.

Od daty uruchomienia, pod koniec marca 2009 r., do końca sierpnia br. wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu ALIOR Selektywny wzrosła o 43,5% (dane na 7 września, źródło:www.ipopematfi.pl), zaś subfunduszu ALIOR Stabilnych Spółek – o 49,7% (dane na 7 września, źródło: www.ipopematfi.pl). Ponadto, wiosną br. oferta ALIOR SFIO została uzupełniona o dwa kolejne subfundusze – ALIOR Akcji oraz ALIOR Short Equity, będącego pierwszym w Polsce produktem funduszowym dającym uczestnikom możliwość spekulacyjnego zarabiania na spadkach indeksów warszawskiej giełdy.

„Cieszymy się z dynamicznego przyrostu aktywów w naszym funduszu parasolowym, tym bardziej, że towarzyszą mu bardzo dobre wyniki inwestycyjne. W najbliższych miesiącach spodziewamy się dalszego napływu środków do ALIOR SFIO. Sprzyjać temu powinna  poprawa nastawienia  inwestorów do funduszy inwestycyjnych oraz innowacyjność polityki inwestycyjnej poszczególnych subfunduszy, która wyróżnia ALIOR SFIO na tle rynku,  szczególnie w przypadku subfunduszu Alior Selektywny oraz Alior Stabilnych Spółek” – powiedział Marcin Mierzwa, Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku.

Jedynym dystrybutorem jednostek uczestnictwa ALIOR SFIO jest Alior Bank. Obecnie fundusz dostępny jest na platformie internetowej, a także w sieci ponad 170 oddziałów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu