PKO Bank Polski mecenasem programu konserwacji obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”

Przypadająca w 2010 roku 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem stała się okazją do przeprowadzenia kompleksowej renowacji płótna Jana Matejki „Bitwa Pod Grunwaldem”. PKO Bank Polski został mecenasem programu konserwacji obrazu.

PKO Bank Polski prowadzi szeroką działalność sponsoringowo-charytatywną. Mecenat kultury i sztuki jest jednym z głównych kierunków tej aktywności. Wspierając kulturę narodową Bank roztacza opiekę nad działalnością muzeów, filharmonii, teatrów, scen operowych na terenie całego kraju. Angażuje się również w wielkie wydarzenia kulturalne oraz liczne festiwale.

– Finansowanie kultury to inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń. Działania pozwalające udostępniać społeczeństwu twórczość artystów stanowiącą część wspólnego dziedzictwa narodowego są dla nas bardzo ważne – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Zainteresowanie 600. rocznicą bitwy pod Grunwaldem przyciągnęło uwagę również do jej malarskiego przedstawienia i historii płótna Matejki, czekającego na niezbędną konserwację. Obraz był bardzo zniszczony, m.in. w wyniku niesprzyjających warunków przechowywania podczas II wojny światowej. Był to więc najwłaściwszy moment na decyzję o przeprowadzeniu renowacji. Poproszony o pomoc PKO Bank Polski zdecydował się na udział w programie konserwacji, przeznaczając pieniądze na zakup specjalistycznej aparatury.

– Odnowienie płótna zajmującego szczególne miejsce w historii narodu stanowi nie lada zadanie. Obraz jest największym dziełem w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, a PKO Bank Polski największym bankiem w Polsce. Jest więc właściwym partnerem w realizacji tego projektu – dodaje Bartosz Drabikowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski od wielu lat współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie. Wsparcie Banku przyczyniło się do realizacji wielu ważnych projektów wystawienniczych i przybliżenia tysiącom zwiedzających m.in. rysunków Rembrandta, twórczości malarskiej Andrzeja Wróblewskiego, Rafała Malczewskiego, prac wybitnego fotografika Jana Bułhaka czy sztuki polskiej okresu międzywojennego 1918–1939 („Wyprawa w dwudziestolecie 1918-1939”). Wspierane przez Bank projekty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu