Czesne 0 złotych w szkole policealnej w AP Edukacji

Nowi słuchacze, którzy zapiszą się do szkoły policealnej na wybrane kierunki w ogólnopolskiej sieci szkół AP Edukacja nie płacą czesnego.

Promocyjna oferta „czesne 0 złotych” skierowana jest do osób, które w najbliższym czasie zdecydują się na podniesienie swoich kwalifikacji i zdobycie nowego zawodu. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się do szkoły oraz wybranie właściwego kierunku.

Zapisy do szkoły policealnej właśnie trwają. Zajęcia zaczynają się w październiku, dlatego warto się pospieszyć i ze spokojem zaplanować dalszy etap edukacji. Formalności także lepiej mieć za sobą wcześniej. Z innej strony darmowe czesne otwiera nowe możliwości przed osobami o niedużych dochodach. Mogą się one kształcić nie obciążając swojego budżetu – mówi przedstawiciel szkoły Anna Rakus.

Wśród kierunków objętych akcją jest między innymi technik informatyk, technik administracji, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik rachunkowości, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik spedytor, technik BHP, technik prac biurowych czy też technik handlowiec. O szczegóły darmowej oferty należy zapytać w poszczególnych oddziałach szkoły.

AP Edukacja ma status szkoły publicznej i kształci w oparciu o programy ministerialne. Z nauki w szkole skorzystało już ponad 100 tys. osób, w 22 placówkach w największych miastach w Polsce.

W ramach AP Edukacji prowadzone są licea ogólnokształcące, gimnazja, szkoły policealne oraz kursy zawodowe.

Więcej informacji na www.apedukacja.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu