„Dom z Wyższą Kulturą” – druga edycja ogólnopolskiego konkursu Alior Banku dla domów kultury

Alior Bank rozpoczął drugą edycję konkursu „Dom z Wyższą Kulturą”. Jest to ogólnopolska akcja skierowana do ponad 6 tys. placówek kulturalnych, której celem jest dofinansowanie najciekawszych projektów, aktywizujących lokalną społeczność.

Druga edycja konkursu „Dom z Wyższą Kulturą” ruszyła 6 września 2010 r. Cztery placówki kulturalne, które zgłoszą najlepsze pomysły na projekt w kategorii: kultura, edukacja, integracja oraz sport i rekreacja, otrzymają po 15 000 złotych na ich realizację. Zgłoszenia projektów w ramach II edycji konkursu będą przyjmowane do 25 października 2010 r. Aby wziąć w nim udział, należy w tym czasie wypełnić wniosek, dostępny na dedykowanej stronie www.domykultury.newsweek.pl, a także uzyskać rekomendację dyrektora oddziału Alior Banku.

Następnie Kapituła, w skład której wchodzą: Krystyna Janda, Bogumiła Wiesiołek z Narodowego Centrum Kultury, Wojciech Maziarski – redaktor naczelny „Newsweeka Polska”, Grzegorz Jankowski – redaktor naczelny dziennika „Fakt” oraz Helene Zaleski, przewodnicząca Rady Nadzorczej Alior Banku i Cezary Smorszczewski, wiceprezes Alior Banku, wytypuje 16-20 najlepszych projektów. Spośród nich internauci za pośrednictwem strony konkursowej dokonają wyboru ostatecznych zwycięzców II edycji. Zostaną nimi cztery projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

W I edycji konkursu „Dom z Wyższą Kulturą” nadesłano 240 projektów. Najwięcej głosów internatów(blisko 46 tys.)otrzymał projekt „Skarby UNESCO w Polsce”, zgłoszony przez Młodzieżowy Dom Kultury im K. Makuszyńskiego w Zamościu. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio: projekt „Senior z Kl@są”, zaproponowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich, projekt „Uliczne gierki na Nadodrzu”, przedstawiony przez Fundację Dom Pokoju oraz projekt „Musical w Meloniku”, realizowany przez Rzeszowski Dom Kultury.

Warunki uczestnictwa w konkursie są bardzo proste i zostały dokładnie opisane na stronie internetowej www.domykultury.newsweek.pl. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu