Wzrost w każdym segmencie działalności

I półrocze 2010 r. było najlepszym półroczem w 20 – letniej historii Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Grupa zakończyła je zyskiem netto w wysokości 33 mln zł i przychodami wynoszącymi 2 mld 803 mln zł. Firma kontynuowała rozwój w każdym segmencie prowadzonej działalności, tj. w hurcie do aptek i szpitali, detalu oraz obszarze usług dla producentów.

Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku dają solidne podstawy do dalszego rozwoju Grupy i zwiększają prawdopodobieństwo wykonania całorocznych planów.

Rok 2010 jest dla PGF wyjątkowy. W tym roku firma obchodzi jubileusz 20 – lecia swojego istnienia. To doskonały czas na refleksje i podsumowania. Przez te 20 lat PGF, jak każda firma, przeżywała lepsze i gorsze okresy, jednak dzięki przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników, udało jej się uplasować w ścisłej czołówce dystrybutorów leków w Polsce i na Litwie oraz zachować potencjał do dalszego, dynamicznego rozwoju – mówi Jacek Szwajcowski, Prezes PGF. Podtrzymujemy wcześniejsze prognozy na ten rok i spodziewamy się 6 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz dwucyfrowej dynamiki wzrostu zysku netto – dodaje.

Znacząca poprawa wyników

I półrocze br. przyniosło wzrost wszystkich najważniejszych wskaźników finansowych PGF. Najwyższy, bo prawie 51-proc., wzrost zanotował zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, który w samym II kwartale br. zwiększył się o 10 mln zł (116,8%) w porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez PGF w II kwartale br. wyniosły 1 mld 408 mln zł, zaś łączna ich wartość w I półroczu br. 2 mld 803 mln zł, co wobec I półrocza ub.r. oznacza wzrost o 4,3%. W porównaniu z I półroczem 2009 r. znaczącemu zwiększeniu uległy także zysk operacyjny i EBITDA PGF, które wzrosły odpowiednio o 23,4% i 17,1%.

Umocnienie pozycji na Litwie

Niezwykle ważnym wydarzeniem w minionym półroczu było podpisanie umowy, na mocy której zależna w 100% od PGF S.A. spółka Central European Pharmaceutical Distribution N.V. odkupiła 66.811.675 akcji spółki UAB „Nacionaline Farmacijos Grupe”. Cena nabycia akcji wyniosła 100.878 tys. zł, na co złożyło się 24.500 tys. euro (97.744 tys. zł) z tytułu ceny zakupu pakietu akcji oraz 2.500 tys. litów (3.134 tys. zł) z tytułu wypłaty dywidendy z zysku za rok 2009. Po transakcji CEPD N.V. posiada 100% udziałów w spółce UAB NFG, dzięki czemu kontroluje 10 podmiotów działających w sektorze hurtowej i detalicznej dystrybucji farmaceutyków na Litwie. Łącznie w ramach holdingu UAB NFG posiada, zarządza lub współpracuje z ponad 420 aptekami, co przekłada się na udział rynkowy na Litwie w wysokości 28,8%. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych CEPD N.V. i była kontynuacją działań zapoczątkowanych w lipcu 2007 r. Inwestycje na Litwie są elementem konsekwentnie realizowanej przez PGF strategii umacniania pozycji w Europie Środkowo – Wschodniej. Litwa była pierwszym, dużym międzynarodowym wyzwaniem PGF. Zaczęliśmy od Litwy, gdyż jest to kraj o silnych podstawach makroekonomicznych i stabilnym otoczeniu prawnym – mówi Jacek Szwajcowski. Dzięki inwestycjom na Litwie PGF ma szansę stać się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem biznesowym.

Program Senior

W I półroczu br. PGF podjęła się realizacji szeregu innowacyjnych projektów i przedsięwzięć. Do najważniejszych należy niewątpliwie zapoczątkowany w lutym br. Program Senior, którego celem jest ułatwienie osobom starszym dostępu do niezbędnych leków. Do uruchomienia Programu przekonały PGF zatrważające statystyki. Z najnowszych danych GfK Polonia wynika, że już 1/4 polskiego społeczeństwa, w tym 40% seniorów, rezygnuje z realizacji recept ze względów finansowych. Tymczasem przerwanie terapii i nieprzyjmowanie leków to jedne z najczęstszych przyczyn poważnych komplikacji zdrowotnych u osób starszych. Jako firma odpowiedzialna społecznie nie mogliśmy przejść obojętnie obok takiego problemu i zdecydowaliśmy się objąć specjalnym programem pomocowym osoby powyższej 75. roku życia. Dzięki bezpłatnej, imiennej karcie beneficjenci otrzymują 25-proc. dofinansowanie na wszystkie leki na receptę dostępne w Aptekach Dbam o Zdrowie, aż do wyczerpania limitu 500 zł – podkreśla Prezes PGF. Od początku uruchomienia Programu przystąpiło do niego prawie 1200 aptek, a łączna kwota dofinansowania do kosztów zakupu leków przekroczyła już 10 mln zł.

Apteka SMS

PGF, jako firma o 20 – letniej tradycji, ma świadomość coraz bardziej stanowczych wymagań i oczekiwań kierowanych pod adresem świata biznesu. W swojej codziennej działalności dąży do tego, by być firmą profesjonalną i innowacyjną, której siłą są ambitni i kreatywni pracownicy. Celem PGF jest zapewnienie opieki farmaceutycznej na najwyższym poziomie oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Do ich dyspozycji pozostaje około 2 tys. aptek w całym kraju działających pod marką Apteka Dbam o Zdrowie. Z myślą o pacjentach PGF wdrożyła nowoczesny projekt Apteka SMS, pozwalający za pośrednictwem telefonu komórkowego na sprawdzenie cen leków, znalezienie Apteki Dbam o Zdrowie w dowolnym miejscu w kraju oraz zamówienie preparatów w wybranej placówce. Wystarczy wysłać wiadomość tekstową pod numer 661 004 000.

www.doz.pl

PGF nieustannie rozwija i doskonali także działalność apteki internetowej, będącej częścią portalu o zdrowiu www.doz.pl. Jest to największa tego typu apteka na polskim rynku i jedyna oferująca leki na receptę. Jej unikatowość polega na połączeniu sprzedaży internetowej z ogólnopolską siecią aptek. Dzięki temu asortyment zamówiony na stronie www.doz.pl można odebrać w jednej z blisko 1600 Aptek Dbam o Zdrowie. Takie rozwiązanie daje pacjentowi gwarancję dostępności leków w aptece umożliwiając jednocześnie bezpośredni kontakt z farmaceutą. Ponieważ do kosztów zamówienia nie dolicza się kosztów przesyłki, ceny leków zamówionych za pośrednictwem portalu www.doz.pl należą do najniższych na rynku.

Business Support Solution

Od kwietnia br. w Grupie PGF działa spółka Business Support Solution. To nowoczesne Centrum Usług Wspólnych specjalizujące się w usługach finansowo – księgowych, kadrowo – płacowych, controllingowych, prawnych oraz sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Tak kompleksowa oferta zapewnia BSS przewagę konkurencyjną. BSS obsługuje PGF S.A. oraz 140 powiązanych z Holdingiem spółek. Obecnie wchodzi w etap poszukiwań klientów zewnętrznych, tak polskich, jak i zagranicznych. BSS zatrudnia aktualnie ponad 300 osób, z czego 3/4 posiada wyższe wykształcenie. Kadrę zarządzającą BSS tworzą specjaliści posiadający uprawnienia radców prawnych, biegłych rewidentów i certyfikaty Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Outsourcing tego rodzaju usług staje się coraz bardziej popularny wśród polskich przedsiębiorstw, gdyż pozwala ograniczyć koszty, zoptymalizować procesy, wyeliminować ryzyko i zwiększyć efektywność. Daje także gwarancję, że zlecone usługi wykonywane są przez firmę z doświadczeniem i wiedzą na eksperckim poziomie – przekonuje Jacek Szwajcowski.

Naszą strategią pozostaje zbudowanie najsilniejszej pozycji we wszystkich kanałach dystrybucji i trwałej wartości na złożonym i szybko zmieniającym się rynku farmaceutycznym. By osiągnąć ten cel, elastycznie dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów i nieustannie rozszerzamy zakres świadczonych usług. Nowe i zróżnicowane oczekiwania uczestników rynku farmaceutycznego stwarzają dla nas niezwykłe możliwości rozwoju i dalszego wzrostu – podsumowuje Prezes PGF.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu