Podatek bankowy to bardzo szkodliwe rozwiazanie

Pracodawcy RP apelują o zaniechanie prac nad wprowadzeniem podatku, który obciążyłby banki, a który miałby przynieść budżetowi państwa przychody rzędu 1 mld zł. Koncepcję tego podatku przedstawił premier Donald Tusk. Pracodawcy RP domagają się także przedstawienia rzetelnych informacji na temat rzeczywistej wielkości dziury budżetowej.

Pracodawcy RP wskazują, że nakładanie dodatkowych obciążeń na sektor bankowy przełoży się na ceny produktów bankowych, co automatycznie przełoży się na wzrost kosztów działania przedsiębiorców korzystających z kredytów. Zahamowanie akcji kredytowej, które niewątpliwie spowoduje wprowadzenia podatku na banki, odbije się niekorzystnie na całej polskiej gospodarce, przez co doprowadzi do spadku tempa jej wzrostu, zwiększenia bezrobocia i zmniejszenia wpływów z tytułu innych podatków.

Pomysł wprowadzenia nowego podatku propagandowo przedstawiany jako zabieranie bogatym a dawanie biednym, może w rzeczywistości najbardziej dotknąć tych ostatnich. Na wprowadzeniu podatku bankowego stracą przede wszystkim depozytariusze i kredytobiorcy, a przede wszystkim osoby najuboższe, gdyż nawet niewielki wzrost cen usług bankowych oznacza dla nich istotny wzrost ich kosztów.

W kontekście pojawiających się pomysłów na łatanie dziury budżetowej Pracodawcy RP domagają się od rządu przedstawienia rzetelnej informacji na temat stanu finansów publicznych oraz tego, jak dużych wpływów szuka w systemie podatkowym Ministerstwo Finansów. Partnerzy społeczni, zaskakiwani coraz to nowymi pomysłami zwiększania obciążeń, aby nawiązać merytoryczną dyskusję, muszą znać realia ekonomiczne, w których rozmowy się odbywają.

Pracodawcy RP zwracają również uwagę, że wszelkie informacje na temat zwiększenia obciążeń dla przedsiębiorców odbijają się niekorzystnie na potencjale konkurencyjnym naszego państwa w odniesieniu do krajów, gdzie obciążenia podatkowe są na tyle niskie, że skłaniają inwestorów do lokowania środków właśnie u nich.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu