CA IT Client Manager r12.5

Firma CA Technologies zaprezentowała najnowszą wersję systemu CA IT Client Manager (ITCM) – kompleksowego rozwiązania rozszerzającego możliwości i zwiększającego automatyzację przedsiębiorstw w zakresie inwentaryzowania i wdrażania zarówno fizycznych jak i wirtualnych systemów i aplikacji a także dalszego zarządzania nimi.

Dostęp do takich funkcji ułatwia działom IT zapewnianie mobilności siły roboczej, lepsze wykorzystywanie urządzeń posiadanych przez pracowników i wykonawców, wydajniejsze zapobieganie wyciekom danych z urządzeń klientów, dokładniejsze realizowanie firmowych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszanie kosztów.

„Przedsiębiorstwa poszukują sposobów na przekształcenie tradycyjnych, statycznych systemów desktopowych w dynamiczne, wirtualne obszary robocze, które są zawsze dostępne i zawsze do dyspozycji, oraz zapewniają większą wydajność użytkowników końcowych i sprawność biznesową przedsiębiorstw.” – powiedział Roger Pilc, dyrektor generalny działu rozwiązań dla klientów w zakresie wirtualizacji i automatyzacji w firmie CA Technologies. „Nowa wersja systemu CA IT Client Manager firmy CA Technologies stanowi fundament dla takich przekształceń i zapewnia klientom możliwość zarządzania przestrzeniami roboczymi nie tylko w zakresie infrastruktury sprzętowej, ale także jej bezpieczeństwa i czasu oraz kosztów wykorzystania”.

Nowe funkcje systemu CA ITCM r12.5 upraszczają zarządzanie i zwiększają sprawność w niejednorodnych środowiskach komputerowych. Klienci zyskują lepszy przegląd wykorzystywanych środowisk dzięki rozszerzonej palecie platform wirtualnych obejmujących m.in. VMware ESX i Solaris Zones. Dodatkowo system CA ITCMr12.5 zapewnia obsługę wirtualizacji aplikacji, która obejmuje rejestrowanie, wdrażanie, wykrywanie, raportowanie oraz aktualizowanie aplikacji dzięki technologiom Microsoft App-V oraz VMware ThinApp.

System CA ITCM r12.5 w pełni obsługuje także system Windows 7 oraz ułatwia optymalizację migracji do nowej platformy poprzez automatyzację takich praco- i czasochłonnych procesów jak planowanie i wdrażanie, zarządzanie procesami, raportowanie oraz bieżące wsparcie. Umożliwia to klientom zwiększenie wydajności pracy informatyków, redukcję ryzyka wdrożeniowego, zmniejszenie liczby zgłoszeń do działu wsparcia po wdrożeniu oraz utrzymanie wydajności użytkowników końcowych przez cały czas realizacji procesu.

System CA ITCM r12.5 pomaga także w realizacji inicjatyw przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym badającym przyjazność systemów informatycznych dla środowiska, które pozwalają klientom optymalizować zarządzanie energią oraz modyfikować sposób jej wykorzystania w zależności od rodzaju zasobów, oraz ustalać parametry czasowe dla pracy monitorów i twardych dysków.

„Nowe funkcje oceny przyjazności systemów IT dla środowiska w rozwiązaniu CA IT Client Manager r12.5 pozwoliły nam opracować zdalny system umożliwiający naszym klientom ocenę swoich oszczędności, osiąganych dzięki inicjatywom w zakresie zrównoważonego rozwoju polegającym na ograniczeniu zużycia energii oraz redukcji kosztów” – powiedział Teddy Shou, dyrektor projektów w firmie DevoTeam Consulting z Danii. „Nasz pierwszy klient oszczędził 300,000 USD (lub jeden milion kilogramów dwutlenku węgla) w ciągu trzech lat dzięki optymalizacji planów zasilania jedynie 3000 komputerów stacjonarnych”.

„Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami przez nadzorowanie ich przestrzeni roboczej to strategia ceniona przez firmowe działy IT, ponieważ pozwala zwiększyć sprawność i elastyczność biznesową, zmniejszyć koszty zarządzania systemami informatycznymi oraz poprawić poziom usług” – powiedział Fred Broussard, odpowiedzialny za oprogramowanie do zarządzania komputerami, urządzeniami i usługami informatycznymi w IDC. „Ponieważ organizacje odchodzą od zarządzania fizycznymi urządzeniami klientów i zwracają się ku zarządzaniu przestrzenią roboczą użytkowników, kluczowa staje się wirtualizacja klientów. Dostęp do kompleksowych rozwiązań umożliwiających zarządzanie zarówno fizycznymi, jak i wirtualnymi zasobami będzie miał zasadnicze znaczenie w procesie przechodzenia do środowiska roboczego przyszłości”.

System CA ITCM to rynkowy lider stosowany przez ponad 1000 klientów, w tym 7 z 10 największych globalnych banków oraz 5 z 10 największych globalnych firm telekomunikacyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu