W przyszłym tygodniu Emmerson S.A. zadebiutuje na rynku NewConnect

Emmerson S.A. – jedna z najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – planuje 10 września br. zadebiutować na rynku NewConnect. Z prywatnej emisji akcji Emmerson S.A. pozyskała ponad 1 mln zł, sprzedając w ofercie prywatnej łącznie 173.393 praw do akcji serii C po cenie 5,8 zł za akcje. Pozyskane środki Spółka zamierza zainwestować w rozbudowę działu handlowego oraz stworzenie sieci franczyzowej. Autoryzowanym doradcą Emmersona jest CEE Capital sp. z o.o. Funkcję oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A.

„Planowany pierwotnie termin naszego debiutu na rynku alternatywnym nieco się przesunął, natomiast sama sprzedaż oferty poszła bardzo sprawnie, przy zapisach była spora nadsubskrypcja. Jednak nie zdecydowaliśmy się na większe niż początkowo zakładane rozwodnienie akcjonariatu. Również po debiucie będziemy starali się rozważnie podchodzić do spraw związanych z rynkiem kapitałowym, co mamy nadzieje przyczyni się do budowy trwałych i otwartych relacji z akcjonariuszami.” – komentuje Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

Pod koniec sierpnia Emmerson S.A. informowała o połączeniu z Privilege Capital Management (spółką zależną Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.) w wyniku czego utworzona została spółka akcyjna pod nazwą Emmerson Capital S.A. Jej zadaniem będzie nabywanie nieruchomości na terenie całej Polski. W ramach zawartego porozumienia Emmerson S.A. objęła akcje stanowiące ok. 34 procent udziału w kapitale zakładowym i ok. 39 procent udziału w głosach na walnym zgromadzeniu EMMERSON CAPITAL S.A. Założyciele Emmerson Capital planują upublicznić spółkę w drodze debiutu na rynku NewConnect w I połowie 2011 roku.

– „Stworzony przez nas nowy podmiot: Emmerson Capital S.A. będzie zajmował się zakupem nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, a także gruntów na własny rachunek. Obszar działania tej Spółki obejmie teren całego naszego kraju. Docelowo zamierzamy wprowadzić Emmerson Capital S.A. na rynek obrotu alternatywnego aby w ten sposób pozyskać kapitał na finansowanie nieruchomości.” – opowiada Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

W połowie sierpnia br. Emmerson S.A. ruszyła z budową sieci franczyzowej. Na mocy podpisanej umowy pierwsze biuro franczyzowe zostanie uruchomione 15 września br. w Białymstoku. Do końca 2011 r. planowane jest otwarcie co najmniej 30 takich biur.

źródło/autor: Emmerson Capital

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu