Znakomite wyniki EFH SA. EFH dotrzymało obietnicy

Europejski Fundusz Hipoteczny – fundusz nieruchomości notowany na GPW – drugi kwartał z rzędu notuje znakomite wyniki. Przychody Spółki półrocze do półrocza wzrosły o ponad 46%, a dzięki znaczącemu ograniczeniu kosztów wskaźnik EBITDA wzrósł o 200% do poziomu 15,2 mln zł. To wszystko jeszcze przed tradycyjnie najlepszym dla Spółki III kwartałem.

Drugi kwartał okazał się dla Spółki  bardzo dobry. Spółka w drastyczny  sposób obniżyła koszty (o 49%) , a na poziomie spółek hotelowych o blisko 30%.   Spółce nie tylko udało się podnieść ceny miejsc hotelowych w swoich obiektach, ale notuje też wysokie wskaźniki obłożenia. Spółka dzięki rezygnacji z zewnętrznych operatorów hotelowych oraz zwiększeniu skali działalności – dzięki zakupom nowych nieruchomości – w kolejnych kwartałach planuje dalsze podnoszenie dynamiki wzrostu sprzedaży.

Przeprowadzona na przełomie roku optymalizacja  kosztowa pozwoliła na istotny wzrost rentowności wszystkich obiektów należących do EFH i znaczące ograniczenie kosztów dla całej Grupy Spółka zrezygnowała z nierentownych segmentów działalności oraz renegocjowała warunki znakomitej większości umów z podwykonawcami.

“Wyniki półrocza w pełni przekonują o zasadności prowadzonych przez nas działań. Kilka miesięcy temu EFH było nierentowną Spółką o ogromnym zadłużeniu. Dziś nie tylko ograniczyliśmy pozycje kredytowe, ale zaczęliśmy zarabiać i stale zwiększamy zyski. Ostatnim krokiem restrukturyzacji będzie emisja akcji, która posłuży do redukcji krótkoterminowego długu.” – mówi Riad Bekkar, Prezes Zarządu EFH SA.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu