Trend Micro wprowadza przełomowe rozwiązanie szyfrujące dla środowisk typu cloud – SecureCloud

Podczas konferencji VMworld 2010 firma Trend Micro, pionier w dziedzinie zabezpieczeń przeznaczonych do środowisk typu cloud, poinformowała o udostępnieniu publicznej wersji beta rozwiązania Trend Micro SecureCloud, które zgodnie z misją firmy rozszerza wielowarstwową ochronę na dane znajdujące się w prywatnych lub publicznych środowiskach typu cloud.

Dzięki zastosowaniu nowej technologii zarządzania kluczami, która czeka na opatentowanie, w połączeniu z szyfrowaniem zgodnym ze standardami branżowymi, SecureCloud umożliwia przedsiębiorstwom kontrolowanie danych przechowywanych w publicznych, prywatnych lub hybrydowych środowiskach typu cloud.

Prywatne i publiczne środowiska typu cloud przynoszą firmom wymierne korzyści, zwiększając ich prężność i obniżając koszty. Stwarzają jednak nowe luki w zabezpieczeniach i problemy operacyjne, w przypadku których tradycyjne zabezpieczenia okazują się nieskuteczne. Firma IDC przeprowadziła badanie wśród 263 dyrektorów i menedżerów ds. informatycznych oraz ich kolegów z branży, aby poznać opinie tych grup na temat usług informatycznych typu cloud oraz ich wykorzystania przez firmy. Wśród problemów związanych z technologiami cloud na pierwszym miejscu znalazło się bezpieczeństwo. Rozwiązanie SecureCloud zostało zaprojektowane właśnie pod tym kątem. Zmniejsza ono ryzyko związane z bezpieczeństwem i poufnością danych oraz ułatwia firmie dostosowanie się do przepisów w przypadku wdrażania danych w środowiskach typu cloud.

„Bezpieczeństwo jest jedną z największych przeszkód utrudniających wdrażanie technologii cloud. Obecnie, gdy środowiska takie są coraz szerzej stosowane, a przedsiębiorstwa umieszczają w nich coraz więcej danych, potrzebne są nowe zabezpieczenia gwarantujące ochronę i kontrolę informacji. Przedsiębiorstwa muszą mieć pewność co do bezpieczeństwa danych i aplikacji, zanim przeniosą swoje procesy o znaczeniu krytycznym do środowisk typu cloud. Trend Micro SecureCloud gwarantuje każdej firmie, że jej dane będą zawsze bezpieczne i pod kontrolą” – powiedział Steve Quane, dyrektor ds. produktów w firmie Trend Micro.

„Dzięki współpracy Trend Micro z VMware rozwiązanie SecureCloud obsługuje najnowszy interfejs programowania VMware vCloud™ i umożliwia Klientom korzystanie ze środowisk typu cloud w coraz szerszym zakresie. Dostępne w tym rozwiązaniu funkcje sprawdzania tożsamości i integralności są przydatne w szczególności dla użytkowników, którzy chcą wdrożyć własne, prywatne środowiska typu cloud, zachowując zgodność z przepisami i separując od siebie dane” – powiedział Parag Patel, wiceprezes ds. globalnych strategii współpracy w firmie VMware.

„Rozwiązanie do zarządzania kluczami Trend Micro SecureCloud zapewnia kontrolę nad miejscem i czasem uzyskiwania dostępu do danych. Zastosowane w nim technologie szyfrują dane w publicznych i prywatnych środowiskach typu cloud, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą prowadzić bezpieczne operacje w takich środowiskach mających wielu użytkowników. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw, które chcą obniżyć koszty użytkowania środowisk typu cloud, ale nie mogą rezygnować z bezpieczeństwa i swoich zobowiązań” – powiedział Eric Domage, menedżer ds. badań dotyczących oprogramowania i usług zabezpieczających w zachodnioeuropejskim oddziale firmy IDC.

Ciągła kontrola dzięki kluczom szyfrującym

Rozwiązanie SecureCloud, które obecnie oczekuje na opatentowanie, łączy wyjątkowe funkcje zarządzania kluczami oparte na regułach, szyfrowanie zgodne ze standardami branżowymi oraz uwierzytelnianie w środowisku wirtualnych serwerów. Pozwala na łatwe i bezpieczne wdrażanie danych w publicznych lub prywatnych środowiskach typu cloud. Umożliwia użytkownikom takich środowisk zabezpieczenie wrażliwych informacji bez instalowania skomplikowanej, bezpiecznej infrastruktury plików i nadmiernego obciążania systemu. Zapewnia usługi w prywatnym środowisku typu cloud w centrum przetwarzania danych przedsiębiorstwa, w publicznym środowisku typu cloud poza firmą (zarządzanym przez usługodawców zewnętrznych) lub w środowisku hybrydowym (łączącym prywatne i publiczne). Ponieważ użytkownicy sami wybierają rozwiązania zabezpieczające i zarządzają nimi, mogą swobodnie zmieniać dostawców lub model wdrażania w zależności od aktualnych potrzeb.

SecureCloud zapewnia użytkownikom pełną i wyłączną kontrolę nad kluczami szyfrującymi, podczas gdy inne rozwiązania szyfrujące – najwyżej częściową. Taki model przewiduje „podział obowiązków”: Klienci mogą korzystać z usług typu cloud, zachowując kontrolę nad informacjami w swoich środowiskach. SecureCloud pomaga użytkownikom w zachowaniu zgodności ze standardami bezpieczeństwa określonymi w przepisach HITECH, PCI DSS i GLBA dzięki skutecznym technikom szyfrowania danych wrażliwych i danych umożliwiających identyfikację. Ponadto właściciele danych mają wyłączne prawo do decydowania, gdzie i kiedy wdrażać klucze szyfrujące, co zapewnia im pełną kontrolę nad informacjami oraz bezpieczeństwo operacji w każdym środowisku typu cloud.

Rozszerzenie produktów z rodziny Trend Micro na publiczne i prywatne środowiska typu cloud

Firma Trend Micro zainwestowała w rodzinę produktów do wielowarstwowej ochrony środowisk wirtualnych i typu cloud:

Rozwiązanie Trend Micro Deep Security zapewnia pełną ochronę serwerów w zwirtualizowanych centrach przetwarzania danych. Zabezpiecza firmę przed kradzieżą danych, przestojami w pracy systemu oraz naruszeniem przepisów. Najnowsza wersja tego rozwiązania oferuje bezagentowe zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem, inteligentną analizę danych dostosowaną do potrzeb wirtualizacji oraz technologię VMware vShield Endpoint, która jeszcze lepiej chroni serwer przed naruszeniem integralności danych oraz ułatwia osiągnięcie zgodności z przepisami. Ponadto Trend Micro™ Core Protection for Virtual Machines chroni aktywne i pozostające w trybie bezczynności serwery wirtualne w środowiskach VMware vSphere™.

Rozwiązanie Trend Micro SecureCloud rozszerza bogatą ofertę zabezpieczeń środowisk typu cloud. Chroni dane przechowywane i używane w środowiskach prywatnych lub publicznych. Może uzupełniać rozwiązanie Trend Micro Deep Security i współdziałać z nim. O ile Deep Security jest bezpiecznym kontenerem, w którym klienci mogą umieszczać swoje aplikacje i zarządzać danymi, to SecureCloud szyfruje i kontroluje dane przechowywane poza kontenerem tak, aby tylko właściciele kluczy szyfrowania mogli uzyskać do nich dostęp.

Dostępność rozwiązania SecureCloud w wersji beta i wymagania platformy typu cloud

Rozwiązanie SecureCloud jest dostarczane w postaci oprogramowania jako usługi (Software-as-a-Service). Skutecznie chroni informacje w prywatnych środowiskach typu cloud oraz publicznych środowiskach typu „infrastruktura jako usługa” (Infrastructure-as-a-Service). Użytkownicy zainteresowani wersją beta tego rozwiązania mogą ją uzyskać na stronie www.securecloud.com. SecureCloud obsługuje platformy Amazon EC2, Eucalyptus i VMware. Oprogramowanie będzie ogólnie dostępne w ostatnim kwartale 2010 r.

Trend Micro SecureCloud jest częścią Trend Micro Enterprise Security – ściśle zintegrowanego zestawu produktów, usług i rozwiązań do ochrony treści, obsługiwanych przez infrastrukturę Trend Micro Smart Protection Network. Trend Micro Enterprise Security zapewnia maksymalną ochronę przed nowymi zagrożeniami, co znacznie ułatwia zarządzanie zabezpieczeniami i obniża jego koszty.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu